Archiv novinek - taneční obor

COVID-19: mimořádná opatření - INFORMACE K VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU V ČR

COVID-19: mimořádná opatření - INFORMACE K VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU V ČR

Informace o situaci okolo koronaviru a všech aktuálních opatření souvisejících s nouzovým stavem naleznete na speciálním webu Ministerstva zdravotnictví: koronavirus.mzcr.cz . Informace naleznete také na webu Úřadu vlády ČR. V oblasti školství vláda svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila nouzový stav a zakázala osobní přítomnost žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu - osobní přítomnost žáků a studentů je tedy zakázána i na ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod.

Více

Opera buffa o třech obrazech s názvem Sny malého Mozarta k výročí 70 let od založení školy

Opera buffa o třech obrazech s názvem Sny malého Mozarta k výročí 70 let od založení školy

Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod Vás srdečně zve na reprízu opery Sny malého Mozarta zkomponované panem skladatelem Tomášem Jajtnerem k významnému výročí 70 let od založení školy. Slavnostní provedení se uskuteční v Městském divadle a kině Ostrov v Havlíčkově Brodě ve středu 25. září 2019 od 17:00 hodin. Pro velký zájem veřejnosti se uskuteční také večerní uvedení této opery ve čtvrtek 26. září 2019 od 19:00 hodin v Městském divadle a kině Ostrov v Havlíčkově Brodě.

Více

Opera buffa o třech obrazech s názvem Sny malého Mozarta k výročí 70 let od založení školy

Opera buffa o třech obrazech s názvem Sny malého Mozarta k výročí 70 let od založení školy

Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod Vás srdečně zve na premiéru opery Sny malého Mozarta zkomponované panem skladatelem Tomášem Jajtnerem k významnému výročí 70 let od založení školy. Slavnostní premiéra se uskuteční v Městském divadle a kině Ostrov v Havlíčkově Brodě ve středu 29. května 2019 od 19:00 hodin. Pro velký zájem veřejnosti se uskuteční také repríza této opery ve čtvrtek 30. května 2019 od 19:00 hodin v Městském divadle a kině Ostrov v Havlíčkově Brodě.

Více

Úspěchy v Ústředních kolech soutěží ZUŠ

Úspěchy v Ústředních kolech soutěží ZUŠ

vyhlášených MŠMT ČR pro školní rok 2017/2018 a v dalších celostátních soutěžích (Mládí a Bohuslav Martinů v Poličce).

Více

ZUŠ OPEN v Havlíčkově Brodě a v Přibyslavi v podání ZUŠ J. V. Stamice

ZUŠ OPEN v Havlíčkově Brodě a v Přibyslavi v podání ZUŠ J. V. Stamice

Základní umělecké školy představily svůj program v rámci jednoho společného dne v úterý 30. května 2017 v malých i velkých městech ve veřejném prostoru. Do ZUŠ Open se přihlásilo celkem 355 základních uměleckých škol z celé České republiky a záštitu nad projektem převzala paní Magdalena Kožená se slovy: „Základní umělecké školy tvoří kořeny naší kulturnosti, naší lásky k umění. Ve světovém měřítku jsou zcela unikátním vzdělávacím systémem, který je třeba hýčkat, rozvíjet a podporovat.“

Více