Archiv novinek - hudební obor

Úspěchy akordeonového oddělení na mezinárodní soutěži

Úspěchy akordeonového oddělení na mezinárodní soutěži

Ve dnech 1. - 2. června 2017 proběhl ve slovenských Rajeckých Teplicích XVI. ročník mezinárodního soutěžního akordeonového festivalu Euromusette - Goldentango. Festival byl věnovaný památce zakladatele festivalu p. Miroslava Košnára in memoriam. Dvoudenního soutěžního klání se zúčastnilo 129 akordeonistů ze Slovenska, Polska, České republiky a Maďarska. Mezi soutěžícími bylo i 14 akordeonistů z naší ZUŠ J. V. Stamice v Havlíčkově Brodě (L. a K. Beránkovy, P. a A. Zajíčkovy, K. Veletová, J. a T. Nesládkovi, M. Šrámková, Z. Kruntorádová, M. Toman – třída učitelky Ivany Laštovičkové; J. Juklová, A. Tomášková, F. Lacina, M. Kružík – třída učitelky Jitky Baštové).

Více

ZUŠ OPEN v Havlíčkově Brodě a v Přibyslavi v podání ZUŠ J. V. Stamice

ZUŠ OPEN v Havlíčkově Brodě a v Přibyslavi v podání ZUŠ J. V. Stamice

Základní umělecké školy představily svůj program v rámci jednoho společného dne v úterý 30. května 2017 v malých i velkých městech ve veřejném prostoru. Do ZUŠ Open se přihlásilo celkem 355 základních uměleckých škol z celé České republiky a záštitu nad projektem převzala paní Magdalena Kožená se slovy: „Základní umělecké školy tvoří kořeny naší kulturnosti, naší lásky k umění. Ve světovém měřítku jsou zcela unikátním vzdělávacím systémem, který je třeba hýčkat, rozvíjet a podporovat.“

Více

Úspěchy žáků ZUŠ J. V. Stamice na dvou celostátních soutěžích

Úspěchy žáků ZUŠ J. V. Stamice na dvou celostátních soutěžích

Na jaře letošního roku 2017 se konaly dvě významné národní soutěže - 1. ročník celostátní klavírní soutěžní přehlídky v Příboře a 9. ročník celostátní soutěžní přehlídky „Mládí a Bohuslav Martinů“ v Poličce. Jak uspěli naši žáci?

Více

Mimořádná ocenění na mezinárodní soutěži v Chorvatsku

Mimořádná ocenění na mezinárodní soutěži v Chorvatsku

Ve dnech 26. – 29. 4. 2017 proběhl v chorvatské Pule 42. ročník Mezinárodní akordeonové soutěže. Soutěže se zúčastnilo 158 sólových akordeonistů a 27 akordeonových těles z Chorvatska, Slovinska, Srbska, Bosny a Hercegoviny, Polska, České republiky, Slovenska, Německa, Rakouska, Itálie, Maďarska, Finska, Dánska, Litvy a Číny.

Více

Úspěch akordeonisty na mezinárodní soutěži v Ostravě

Úspěch akordeonisty na mezinárodní soutěži v Ostravě

Ve dnech 27. – 29. dubna 2017 se v prostorách ZUŠ Ostrava – Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, konala Mezinárodní akordeonová soutěž.

Více

Výsledky žáků ZUŠ J. V. Stamice v krajských kolech soutěží ZUŠ

Výsledky žáků ZUŠ J. V. Stamice v krajských kolech soutěží ZUŠ

V měsících březnu a dubnu 2017 se zúčastnili naši žáci kol krajských soutěží vyhlášených MŠMT ČR pro školní rok 2016/2017 (ve hře na: klavír, smyčcové nástroje, kytaru). Jaké umístění si žáci ze soutěží odnášeli?

Více

Výsledky žáků ZUŠ J. V. Stamice v okresních kolech soutěží ZUŠ

Výsledky žáků ZUŠ J. V. Stamice v okresních kolech soutěží ZUŠ

V měsících únoru a březnu 2017 pořádala naše škola celkem tři okresní kola soutěží vyhlášených MŠMT ČR pro školní rok 2016/2017 (hra na klavír, smyčcové nástroje, kytaru). Díky podpoře našeho kraje Vysočina mladí hudebníci obdrželi také věcné odměny, jaké umístění si však naši žáci ze soutěží odnášeli?

Více

Úspěch na mezinárodní soutěži na Slovensku

Úspěch na mezinárodní soutěži na Slovensku

Ve dnech 16. – 18. listopadu 2016 proběhla v Popradě prestižní IX. Mezinárodní akordeonová soutěž.

Více

Úspěchy žáků ZUŠ J. V. Stamice na mezinárodní soutěži

Úspěchy žáků ZUŠ J. V. Stamice na mezinárodní soutěži

Ve dnech 4. – 6. listopadu 2016 proběhla v Praze Mezinárodní akordeonová soutěž akordeonových orchestrů, souborů a sólistů. Soutěže se zúčastnilo 101 sólových hráčů a 26 akordeonových těles z České republiky, Slovenska. Polska, Švédska, Norska, Irska, Litvy, Srbska, Německa, Maďarska, Běloruska, Ukrajiny, Ruska a Lotyšska. Jak uspěli naši žáci?

Více