Archiv novinek - hudební obor

Výsledky krajského kola soutěže žáků ZUŠ ve hře na bicí nástroje

Výsledky krajského kola soutěže žáků ZUŠ ve hře na bicí nástroje

V úterý 6. března 2018 se na Základní umělecké škole Jana Štursy v Novém Městě na Moravě konalo krajské kolo soutěže žáků ZUŠ ve hře na bicí nástroje. Soutěže se zúčastnilo celkem 24 soutěžících ze ZUŠ Kraje Vysočina a z naší ZUŠ získal ve III. kategorii Antonín Brošta ze třídy pana učitele Luboše Pavlíka 3. cenu. Děkuji za přípravu do soutěže a reprezentaci školy. Bc. Jindřich Macek, ředitel ZUŠ

Více

Výsledky žáků ZUŠ J. V. Stamice v okresních kolech soutěží ZUŠ

Výsledky žáků ZUŠ J. V. Stamice v okresních kolech soutěží ZUŠ

V měsíci únoru 2018 pořádala naše škola dvě okresní kola soutěží vyhlášených MŠMT ČR pro školní rok 2017/2018 (sólový a komorní zpěv, hra na dechové nástroje). Díky podpoře našeho kraje Vysočina mladí hudebníci obdrželi také věcné odměny, jaké umístění si naši žáci ze soutěží odnesli?

Více

Kompletní výsledkové listiny okresních kol soutěží ZUŠ konaných v ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod

Kompletní výsledkové listiny okresních kol soutěží ZUŠ konaných v ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod

V měsíci únoru 2018 pořádala naše škola dvě okresní kola soutěží vyhlášených MŠMT ČR pro školní rok 2017/2018 (sólový a komorní zpěv, hra na dechové nástroje). Dne 8. února 2018 se na ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod konalo okresní kolo soutěže v sólovém a komorním zpěvu. V pátek 23. února 2018 jsme pořádali okresní kolo soutěže ve hře na dechové nástroje. Díky podpoře našeho kraje Vysočina mladí hudebníci obdrželi také věcné odměny. Kompletní výsledkové listiny výše uvedených kol soutěží jsou k dispozici na webové stránce www.soutezezus.cz pod odkazy: 1. Sólový a komorní zpěv - soutěžní kola - okresní - Havlíčkův Brod - výsledková listina; 2. Hra na dechové nástroje - soutěžní kola - okresní - Havlíčkův Brod - výsledková listina.

Více

Úspěchy akordeonového oddělení na mezinárodní soutěži v Praze

Úspěchy akordeonového oddělení na mezinárodní soutěži v Praze

Ve dnech 2. – 5. listopadu 2017 proběhla v Praze Mezinárodní soutěž ve hře na akordeon. Soutěže se zúčastnilo 130 akordeonistů z České republiky, Slovenska, Polska, Německa, Litvy, Lotyšska, Švédska, Norska, Portugalska, Španělska, Bosny a Hercegoviny, Turecka, Ukrajiny, Běloruska, Estonska.

Více

Úspěchy akordeonového oddělení na mezinárodní soutěži

Úspěchy akordeonového oddělení na mezinárodní soutěži

Ve dnech 1. - 2. června 2017 proběhl ve slovenských Rajeckých Teplicích XVI. ročník mezinárodního soutěžního akordeonového festivalu Euromusette - Goldentango. Festival byl věnovaný památce zakladatele festivalu p. Miroslava Košnára in memoriam. Dvoudenního soutěžního klání se zúčastnilo 129 akordeonistů ze Slovenska, Polska, České republiky a Maďarska. Mezi soutěžícími bylo i 14 akordeonistů z naší ZUŠ J. V. Stamice v Havlíčkově Brodě (L. a K. Beránkovy, P. a A. Zajíčkovy, K. Veletová, J. a T. Nesládkovi, M. Šrámková, Z. Kruntorádová, M. Toman – třída učitelky Ivany Laštovičkové; J. Juklová, A. Tomášková, F. Lacina, M. Kružík – třída učitelky Jitky Baštové).

Více

ZUŠ OPEN v Havlíčkově Brodě a v Přibyslavi v podání ZUŠ J. V. Stamice

ZUŠ OPEN v Havlíčkově Brodě a v Přibyslavi v podání ZUŠ J. V. Stamice

Základní umělecké školy představily svůj program v rámci jednoho společného dne v úterý 30. května 2017 v malých i velkých městech ve veřejném prostoru. Do ZUŠ Open se přihlásilo celkem 355 základních uměleckých škol z celé České republiky a záštitu nad projektem převzala paní Magdalena Kožená se slovy: „Základní umělecké školy tvoří kořeny naší kulturnosti, naší lásky k umění. Ve světovém měřítku jsou zcela unikátním vzdělávacím systémem, který je třeba hýčkat, rozvíjet a podporovat.“

Více

Úspěchy žáků ZUŠ J. V. Stamice na dvou celostátních soutěžích

Úspěchy žáků ZUŠ J. V. Stamice na dvou celostátních soutěžích

Na jaře letošního roku 2017 se konaly dvě významné národní soutěže - 1. ročník celostátní klavírní soutěžní přehlídky v Příboře a 9. ročník celostátní soutěžní přehlídky „Mládí a Bohuslav Martinů“ v Poličce. Jak uspěli naši žáci?

Více

Mimořádná ocenění na mezinárodní soutěži v Chorvatsku

Mimořádná ocenění na mezinárodní soutěži v Chorvatsku

Ve dnech 26. – 29. 4. 2017 proběhl v chorvatské Pule 42. ročník Mezinárodní akordeonové soutěže. Soutěže se zúčastnilo 158 sólových akordeonistů a 27 akordeonových těles z Chorvatska, Slovinska, Srbska, Bosny a Hercegoviny, Polska, České republiky, Slovenska, Německa, Rakouska, Itálie, Maďarska, Finska, Dánska, Litvy a Číny.

Více

Úspěch akordeonisty na mezinárodní soutěži v Ostravě

Úspěch akordeonisty na mezinárodní soutěži v Ostravě

Ve dnech 27. – 29. dubna 2017 se v prostorách ZUŠ Ostrava – Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, konala Mezinárodní akordeonová soutěž.

Více

Výsledky žáků ZUŠ J. V. Stamice v krajských kolech soutěží ZUŠ

Výsledky žáků ZUŠ J. V. Stamice v krajských kolech soutěží ZUŠ

V měsících březnu a dubnu 2017 se zúčastnili naši žáci kol krajských soutěží vyhlášených MŠMT ČR pro školní rok 2016/2017 (ve hře na: klavír, smyčcové nástroje, kytaru). Jaké umístění si žáci ze soutěží odnášeli?

Více

Výsledky žáků ZUŠ J. V. Stamice v okresních kolech soutěží ZUŠ

Výsledky žáků ZUŠ J. V. Stamice v okresních kolech soutěží ZUŠ

V měsících únoru a březnu 2017 pořádala naše škola celkem tři okresní kola soutěží vyhlášených MŠMT ČR pro školní rok 2016/2017 (hra na klavír, smyčcové nástroje, kytaru). Díky podpoře našeho kraje Vysočina mladí hudebníci obdrželi také věcné odměny, jaké umístění si však naši žáci ze soutěží odnášeli?

Více

Úspěch na mezinárodní soutěži na Slovensku

Úspěch na mezinárodní soutěži na Slovensku

Ve dnech 16. – 18. listopadu 2016 proběhla v Popradě prestižní IX. Mezinárodní akordeonová soutěž.

Více