Archiv novinek - Pobočka Přibyslav

Výsledky žáků ZUŠ J. V. Stamice v krajských kolech soutěží ZUŠ

Výsledky žáků ZUŠ J. V. Stamice v krajských kolech soutěží ZUŠ

V měsících březnu a dubnu 2017 se zúčastnili naši žáci kol krajských soutěží vyhlášených MŠMT ČR pro školní rok 2016/2017 (ve hře na: klavír, smyčcové nástroje, kytaru). Jaké umístění si žáci ze soutěží odnášeli?

Více

Výsledky žáků ZUŠ J. V. Stamice v okresních kolech soutěží ZUŠ

Výsledky žáků ZUŠ J. V. Stamice v okresních kolech soutěží ZUŠ

V měsících únoru a březnu 2017 pořádala naše škola celkem tři okresní kola soutěží vyhlášených MŠMT ČR pro školní rok 2016/2017 (hra na klavír, smyčcové nástroje, kytaru). Díky podpoře našeho kraje Vysočina mladí hudebníci obdrželi také věcné odměny, jaké umístění si však naši žáci ze soutěží odnášeli?

Více

Od ledna 2017 začne pobočka v Přibyslavi vyučovat v nových prostorách

Od ledna 2017 začne pobočka v Přibyslavi vyučovat v nových prostorách

Přelom roku 2016 a 2017 je pro pedagogický sbor učitelů pobočky ZUŠ J. V. Stamice v Přibyslavi významný. V závěru roku proběhlo dlouho plánované přestěhování do nových prostor pobočky na Bechyňově náměstí č. p. 35.

Více