Archiv novinek - Pobočka Přibyslav

mimořádná opatření pro školy od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021

mimořádná opatření pro školy od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021

POZOR - nově vyhlášeným usnesením vlády ze dne 23. prosince 2020 vláda zakazuje, s účinností ode dne 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021, osobní přítomnost žáků v ZUŠ!

Více

mimořádná opatření pro školy od 21. prosince 2020

mimořádná opatření pro školy od 21. prosince 2020

POZOR - nově vyhlášeným usnesením vlády č. 536/2020 Sb. vláda zakazuje, s účinností ode dne 21. prosince 2020, osobní přítomnost žáků v ZUŠ!

Více

Informace o výuce v ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod od 7. 12. 2020

Informace o výuce v ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod od 7. 12. 2020

Vážení žáci a zákonní zástupci žáků, výuka v ZUŠ od příštího týdne se bude řídit dle USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY č. 499 / 2020 Sb. ze dne 30. listopadu 2020 č. 1263 o přijetí krizového opatření, které je účinné od 7. 12. 2020.

Více

Informace o výuce v ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod od 25. listopadu 2020

Informace o výuce v ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod od 25. listopadu 2020

Vážení žáci a zákonní zástupci žáků, na základě usnesení vlády ČR č. 474 a č. 475 je ode dne 25. 11. 2020 a následně i od 30. 11. 2020 v ZUŠ povolena individuální prezenční výuka 1x1.

Více

mimořádná opatření pro školy od 2. listopadu 2020

mimořádná opatření pro školy od 2. listopadu 2020

POZOR - na základě nového Usnesení vlády o přijetí krizového opatření se ode dne 2. listopadu 2020 nadále zakazuje osobní přítomnost žáků v ZUŠ.

Více

mimořádná opatření pro školy od 14. 10. 2020

mimořádná opatření pro školy od 14. 10. 2020

POZOR - na základě nového Usnesení vlády o přijetí krizového opatření se od ST 14. 10. 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků v ZUŠ.

Více

mimořádná opatření pro školy od 12. 10. 2020

mimořádná opatření pro školy od 12. 10. 2020

POZOR - v souladu s nařízením KHS Kraje Vysočina č. 12-2020, kterým se v plném rozsahu ruší nařízení KHS č. 11-2020 vydané dne 30. 9. 2020 a na základě nového Usnesení vlády o přijetí krizového opatření je od 12. 10. 2020 žákům v ZUŠ umožněna individuální výuka (tj. jeden učitel a jeden žák).

Více

COVID-19:  - VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU V ČR a mimořádná opatření!

COVID-19: - VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU V ČR a mimořádná opatření!

POZOR - v souladu s aktuálním vývojem epidemiologické situace bylo na území Kraje Vysočina pro období od 5. října 2020 od 0:00 hod. do 18. října 2020 do 23:59 hod. přistoupeno k zákazu osobní přítomnosti žáků na základním uměleckém vzdělávání v ZUŠ.

Více

ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod a Město Havlíčkův Brod Vás srdečně zvou na

ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod a Město Havlíčkův Brod Vás srdečně zvou na

PODZIMNÍ KONCERT z cyklu Čtvero ročních období v úterý 22. 9. 2020 v sále Staré radnice v Havlíčkově Brodě od 18:00 hodin

Více

Informace o výuce v ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod od 11. 5. 2020

Informace o výuce v ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod od 11. 5. 2020

Vážení žáci a zákonní zástupci žáků, na základě usnesení vlády ČR ze dne 30.4.2020 zahajujeme výuku v budovách ZUŠ ve všech oborech od pondělí 11. května 2020. Toto usnesení bylo prodiskutováno na mimořádné poradě ředitelů a zřizovatel Město Havlíčkův Brod záměr potvrdil rozhodnutím RM. Bude tedy možné opět zahájit naši prezenční výuku.

Více

Informace pro žáky a jejich zákonné zástupce o způsobu hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020

Informace pro žáky a jejich zákonné zástupce o způsobu hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020

Vážení žáci a zákonní zástupci žáků, na základě §4 vyhlášky č. 211/2020 Sb. Vás chci informovat o způsobu hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020.

Více

Informace o výuce v ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod a o Přijímacích talentových zkouškách

Informace o výuce v ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod a o Přijímacích talentových zkouškách

V době, kdy píšu tyto řádky, vláda schválila postupné otevírání škol a lze očekávat, že v individuální výuce na ZUŠ bude možné pokračovat již od 11. května 2020 přímo v naší budově na Bechyňově náměstí 35 v Přibyslavi.

Více