Archiv novinek - výtvarný obor

mimořádná opatření pro školy od 2. listopadu 2020

mimořádná opatření pro školy od 2. listopadu 2020

POZOR - na základě nového Usnesení vlády o přijetí krizového opatření se ode dne 2. listopadu 2020 nadále zakazuje osobní přítomnost žáků v ZUŠ.

Více

mimořádná opatření pro školy od 14. 10. 2020

mimořádná opatření pro školy od 14. 10. 2020

POZOR - na základě nového Usnesení vlády o přijetí krizového opatření se od ST 14. 10. 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků v ZUŠ.

Více

mimořádná opatření pro školy od 12. 10. 2020

mimořádná opatření pro školy od 12. 10. 2020

POZOR - v souladu s nařízením KHS Kraje Vysočina č. 12-2020, kterým se v plném rozsahu ruší nařízení KHS č. 11-2020 vydané dne 30. 9. 2020 a na základě nového Usnesení vlády o přijetí krizového opatření je od 12. 10. 2020 žákům v ZUŠ umožněna individuální výuka (tj. jeden učitel a jeden žák).

Více

COVID-19:  - VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU V ČR a mimořádná opatření!

COVID-19: - VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU V ČR a mimořádná opatření!

POZOR - v souladu s aktuálním vývojem epidemiologické situace bylo na území Kraje Vysočina pro období od 5. října 2020 od 0:00 hod. do 18. října 2020 do 23:59 hod. přistoupeno k zákazu osobní přítomnosti žáků na základním uměleckém vzdělávání v ZUŠ.

Více

Informace o výuce v ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod od 11. 5. 2020

Informace o výuce v ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod od 11. 5. 2020

Vážení žáci a zákonní zástupci žáků, na základě usnesení vlády ČR ze dne 30.4.2020 zahajujeme výuku v budovách ZUŠ ve všech oborech od pondělí 11. května 2020. Toto usnesení bylo prodiskutováno na mimořádné poradě ředitelů a zřizovatel Město Havlíčkův Brod záměr potvrdil rozhodnutím RM. Bude tedy možné opět zahájit naši prezenční výuku.

Více

Informace pro žáky a jejich zákonné zástupce o způsobu hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020

Informace pro žáky a jejich zákonné zástupce o způsobu hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020

Vážení žáci a zákonní zástupci žáků, na základě §4 vyhlášky č. 211/2020 Sb. Vás chci informovat o způsobu hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020.

Více

Informace o výuce v ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod a o Přijímacích talentových zkouškách

Informace o výuce v ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod a o Přijímacích talentových zkouškách

V době, kdy píšu tyto řádky, vláda schválila postupné otevírání škol a lze očekávat, že v individuální výuce na ZUŠ bude možné pokračovat již od 11. května 2020 přímo v naší budově na Smetanově náměstí 31 v Havlíčkově Brodě i na pobočce v Přibyslavi.

Více

Informace o současné situaci aneb jak nyní učí ZUŠka

Informace o současné situaci aneb jak nyní učí ZUŠka

V průběhu jarních prázdnin na Vysočině jsme sledovali postupná opatření proti šíření koronaviru od středečního uzavření škol až k později vyhlášené karanténě České republiky. Jak budeme učit? A co plánované akce, ať už koncerty či soutěže žáků? Odpověď zněla jasně a stručně - vše zrušit, případně odložit „až bude po všem“. Rád bych prostřednictvím našich stránek na mnohé otázky odpověděl a více upřesnil.

Více

COVID-19: mimořádná opatření - návrat ze zahraničí - Tisková zpráva z 13. 3. 2020 - kraj Vysočina

COVID-19: mimořádná opatření - návrat ze zahraničí - Tisková zpráva z 13. 3. 2020 - kraj Vysočina

S ohledem na skutečnost, že by mohlo dojít k mylné interpretaci o nařízení karantény informujeme občany o jejich povinnostech související s návratem ze zahraničí. POVINNÁ karanténa platí pro všechny, kteří se do ČR vrací ze všech 15 rizikových oblastí: Čína, Jižní Korea, Írán z evropských států Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Švédsko, Nizozemsko, Belgie, Velká Británie, Norsko, Dánsko a Francie (upozornění: v čase se tento seznam může měnit, zda se vracíte z rizikové oblasti ověřte na https://koronavirus.mzcr.cz/staty-sveta-s-vysokym-rizikem-prenosu-nakazy/ ).

Více

COVID-19: mimořádná opatření - INFORMACE K VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU V ČR

COVID-19: mimořádná opatření - INFORMACE K VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU V ČR

Informace o situaci okolo koronaviru a všech aktuálních opatření souvisejících s nouzovým stavem naleznete na speciálním webu Ministerstva zdravotnictví: koronavirus.mzcr.cz . Informace naleznete také na webu Úřadu vlády ČR. V oblasti školství vláda svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila nouzový stav a zakázala osobní přítomnost žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu - osobní přítomnost žáků a studentů je tedy zakázána i na ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod.

Více

Opera buffa o třech obrazech s názvem Sny malého Mozarta k výročí 70 let od založení školy

Opera buffa o třech obrazech s názvem Sny malého Mozarta k výročí 70 let od založení školy

Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod Vás srdečně zve na reprízu opery Sny malého Mozarta zkomponované panem skladatelem Tomášem Jajtnerem k významnému výročí 70 let od založení školy. Slavnostní provedení se uskuteční v Městském divadle a kině Ostrov v Havlíčkově Brodě ve středu 25. září 2019 od 17:00 hodin. Pro velký zájem veřejnosti se uskuteční také večerní uvedení této opery ve čtvrtek 26. září 2019 od 19:00 hodin v Městském divadle a kině Ostrov v Havlíčkově Brodě.

Více

Opera buffa o třech obrazech s názvem Sny malého Mozarta k výročí 70 let od založení školy

Opera buffa o třech obrazech s názvem Sny malého Mozarta k výročí 70 let od založení školy

Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod Vás srdečně zve na premiéru opery Sny malého Mozarta zkomponované panem skladatelem Tomášem Jajtnerem k významnému výročí 70 let od založení školy. Slavnostní premiéra se uskuteční v Městském divadle a kině Ostrov v Havlíčkově Brodě ve středu 29. května 2019 od 19:00 hodin. Pro velký zájem veřejnosti se uskuteční také repríza této opery ve čtvrtek 30. května 2019 od 19:00 hodin v Městském divadle a kině Ostrov v Havlíčkově Brodě.

Více