Novinky

Výsledky žáků ZUŠ J. V. Stamice v okresních kolech soutěží ZUŠ

Výsledky žáků ZUŠ J. V. Stamice v okresních kolech soutěží ZUŠ

V měsících únoru a březnu 2017 pořádala naše škola celkem tři okresní kola soutěží vyhlášených MŠMT ČR pro školní rok 2016/2017 (hra na klavír, smyčcové nástroje, kytaru). Díky podpoře našeho kraje Vysočina mladí hudebníci obdrželi také věcné odměny, jaké umístění si však naši žáci ze soutěží odnášeli?

Více

Od ledna 2017 začne pobočka v Přibyslavi vyučovat v nových prostorách

Od ledna 2017 začne pobočka v Přibyslavi vyučovat v nových prostorách

Přelom roku 2016 a 2017 je pro pedagogický sbor učitelů pobočky ZUŠ J. V. Stamice v Přibyslavi významný. V závěru roku proběhlo dlouho plánované přestěhování do nových prostor pobočky na Bechyňově náměstí č. p. 35.

Více

Úspěch na mezinárodní soutěži na Slovensku

Úspěch na mezinárodní soutěži na Slovensku

Ve dnech 16. – 18. listopadu 2016 proběhla v Popradě prestižní IX. Mezinárodní akordeonová soutěž.

Více

Mimořádný úspěch výtvarného oboru ZUŠ J. V. Stamice na světové soutěži

Mimořádný úspěch výtvarného oboru ZUŠ J. V. Stamice na světové soutěži

V těchto dnech se radujeme z mimořádného úspěchu výtvarného oboru naší ZUŠ na 20. MEZINÁRODNÍM BIENNALE GRAFIKY v polské Toruni.

Více

Úspěchy žáků ZUŠ J. V. Stamice na mezinárodní soutěži

Úspěchy žáků ZUŠ J. V. Stamice na mezinárodní soutěži

Ve dnech 4. – 6. listopadu 2016 proběhla v Praze Mezinárodní akordeonová soutěž akordeonových orchestrů, souborů a sólistů. Soutěže se zúčastnilo 101 sólových hráčů a 26 akordeonových těles z České republiky, Slovenska. Polska, Švédska, Norska, Irska, Litvy, Srbska, Německa, Maďarska, Běloruska, Ukrajiny, Ruska a Lotyšska. Jak uspěli naši žáci?

Více

Celostátní finále soutěže

Celostátní finále soutěže "Brána 2012"

Na konci listopadu 2012 proběhlo v Brně celostátní finále pěvecké soutěže s doprovodem vlastního nástroje - "Brána 2012". Soutěže se zúčastnily děti a mládež ve věku do 18 let, mezi nimi i sedmnáctiletá akordeonistka Jana Blažková ze třídy paní učitelky Ivany Laštovičkové z naší ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod.

Více

Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod

Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod

Od 1. ledna 2012 užívá naše škola, na základě úspěchů v uměleckém vzdělávání, čestný název Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod. Od 1. ledna 2012 je zároveň zřizována Městem Havlíčkův Brod jako jeho příspěvková organizace.

Více

Literárně-dramatický obor

Literárně-dramatický obor

Literárně-dramatický obor byl na škole nově otevřen 1. 9. 2009. V letošním školním roce 2011/2012 bude zaměřen zejména na hravou divadelní tvorbu (poznávání sebe sama v herní situaci, rozvíjení schopnosti improvizovat), ale také na autorskou tvorbu (tvůrčí psaní, sestavování krátkých scénářů) i filmovou tvorbu (realizace krátkých scénářů). Cílem je hledání vlastních možností sebevyjádření a seznámení se zvláštnostmi divadelní komunikace (s její historií a možná i budoucností). Přijímáme do všech věkových skupin, přičemž podle počtu žáků bude skupina rozdělena na mladší (více hravé) a starší (více tvůrčí). V pátek 9. 9. 2011 se od 14.00 hodin uskuteční první informační hodina pro nové zájemce o studium.

Více

Literárně-dramatický obor naší ZUŠ od 1. září 2009

Literárně-dramatický obor naší ZUŠ od 1. září 2009

V letošním roce, kdy si připomínáme výročí 60 let od založení naší školy v Havlíčkově Brodě, chystáme otevření Literárně-dramatického oboru, který začne působit pod vedením paní Gabriely Haukvicové od 1. září 2009. Zájemci o toto studium se mohou dostavit k přijímacím talentovým zkouškám v PÁ 5.6.2009, v čase od 14.00 do 17.00 hodin (učebna č.6).

Více