Novinky

Úspěchy akordeonového oddělení na mezinárodní soutěži v Praze

Úspěchy akordeonového oddělení na mezinárodní soutěži v Praze

Koncem října 2018 proběhl v Praze 4. ročník Mezinárodního akordeonového soutěžního festivalu. V silné konkurenci akordeonistů z Polska, Srbska, Bosny a Hercegoviny, Litvy, Lotyšska, Ukrajiny, Švédska, Německa, Slovenska a České republiky soutěžilo i osm akordeonistů z naší ZUŠ J. V. Stamice v Havl. Brodě (L. Beránková, M. Šrámková, A. a K. Veletovy, P. a A. Zajíčkovy – všechny ze třídy uč. Ivany Laštovičkové, J. Juklová – ze třídy uč. Jitky Baštové, M. Sedmík – z pobočky ZUŠ v Přibyslavi ze třídy uč. Jitky Baštové).

Více

Úspěchy akordeonového oddělení na mezinárodní soutěži

Úspěchy akordeonového oddělení na mezinárodní soutěži

Ve dnech 31. května a 1. června 2018 se konal ve slovenských Rajeckých Teplicích XVII. ročník Mezinárodní akordeonové soutěže, které se zúčastnilo 122 akordeonistů ze Slovenska, České republiky, Polska a Maďarska. Naše města Havlíčkův Brod a Přibyslav na této soutěži reprezentovalo celkem 19 akordeonistů ze ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod (A. a K. Veletovy, L. a K. Beránkovy, J. a T. Nesládkovi, J. Stránská, P. a A. Zajíčkovy, M. Šrámková, Z. Kruntorádová, M. Toman – ze třídy paní uč. Ivany Laštovičkové; M. Sedmík, M. Štefan, J. Juklová, A. Tomášková, A. Glattová, F. Lacina, M. Kružík – ze třídy paní uč. Jitky Baštové).

Více

Úspěchy v Ústředních kolech soutěží ZUŠ

Úspěchy v Ústředních kolech soutěží ZUŠ

vyhlášených MŠMT ČR pro školní rok 2017/2018 a v dalších celostátních soutěžích (Mládí a Bohuslav Martinů v Poličce).

Více

Mimořádná ocenění na mezinárodní soutěži v Chorvatsku

Mimořádná ocenění na mezinárodní soutěži v Chorvatsku

Ve dnech 24. – 28. 4. 2018 proběhl v chorvatské Pule 43. ročník Mezinárodní akordeonové soutěže. V sólových kategoriích se soutěžního klání zúčastnilo 141 akordeonistů ze 14 států (Chorvatsko, Slovinsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Makedonie, Česká republika, Slovensko, Polsko, Itálie, Rakousko, Německo, Litva, Čína), komorní a orchestrální tělesa.

Více

Výsledky krajského kola soutěže žáků ZUŠ ve hře na dechové nástroje

Výsledky krajského kola soutěže žáků ZUŠ ve hře na dechové nástroje

V úterý 27. března 2018 se na ZUŠ v Jihlavě konalo krajské kolo ve hře na dechové nástroje s účastí celkem 48 soutěžících ze základních uměleckých škol Kraje Vysočina.

Více

6. ročník soutěžní přehlídky dětských a mládežnických pěveckých sborů ve Skutči

6. ročník soutěžní přehlídky dětských a mládežnických pěveckých sborů ve Skutči

Dne 24. března 2018 se konal 6. ročník soutěžní přehlídky dětských a mládežnických pěveckých sborů O CENU VÍTĚZSLAVA NOVÁKA ve městě Skuteč. Dívčí pěvecký sbor PRÍMADONKY z naší ZUŠ J. V. Stamice získal zlaté pásmo a titul absolutního vítěze této soutěže. „Prímadonkám“ a jejich sbormistrovi MgA. Ondřeji Štefáčkovi blahopřeji a děkuji za vynikající reprezentaci školy. Poděkování patří také paní učitelce Haně Loubkové za klavírní doprovod. Bc. Jindřich Macek, ředitel ZUŠ

Více

VI. ročník Mezinárodní houslové soutěže

VI. ročník Mezinárodní houslové soutěže

Ve dnech 9. – 11. března 2018 se konal na Gymnáziu a Hudební škole hl. města Prahy VI. ročník Mezinárodní houslové soutěže PhDr. Josefa Micky pod záštitou pana Václava Hudečka.

Více

27. ročník Národní rozhlasové soutěže orchestrů a souborů Concerto Bohemia 2018

27. ročník Národní rozhlasové soutěže orchestrů a souborů Concerto Bohemia 2018

V pondělí 5. března 2018 určila v Praze odborná porota vítěze 27. ročníku Národní rozhlasové soutěže orchestrů a souborů Concerto Bohemia 2018 z celkem 18 přihlášených hudebních těles. Jak dopadl náš orchestr přihlášený do soutěže?

Více

Výsledky krajského kola soutěže žáků ZUŠ ve hře na bicí nástroje

Výsledky krajského kola soutěže žáků ZUŠ ve hře na bicí nástroje

V úterý 6. března 2018 se na Základní umělecké škole Jana Štursy v Novém Městě na Moravě konalo krajské kolo soutěže žáků ZUŠ ve hře na bicí nástroje. Soutěže se zúčastnilo celkem 24 soutěžících ze ZUŠ Kraje Vysočina a z naší ZUŠ získal ve III. kategorii Antonín Brošta ze třídy pana učitele Luboše Pavlíka 3. cenu. Děkuji za přípravu do soutěže a reprezentaci školy. Bc. Jindřich Macek, ředitel ZUŠ

Více

Výsledky žáků ZUŠ J. V. Stamice v okresních kolech soutěží ZUŠ

Výsledky žáků ZUŠ J. V. Stamice v okresních kolech soutěží ZUŠ

V měsíci únoru 2018 pořádala naše škola dvě okresní kola soutěží vyhlášených MŠMT ČR pro školní rok 2017/2018 (sólový a komorní zpěv, hra na dechové nástroje). Díky podpoře našeho kraje Vysočina mladí hudebníci obdrželi také věcné odměny, jaké umístění si naši žáci ze soutěží odnesli?

Více

Kompletní výsledkové listiny okresních kol soutěží ZUŠ konaných v ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod

Kompletní výsledkové listiny okresních kol soutěží ZUŠ konaných v ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod

V měsíci únoru 2018 pořádala naše škola dvě okresní kola soutěží vyhlášených MŠMT ČR pro školní rok 2017/2018 (sólový a komorní zpěv, hra na dechové nástroje). Dne 8. února 2018 se na ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod konalo okresní kolo soutěže v sólovém a komorním zpěvu. V pátek 23. února 2018 jsme pořádali okresní kolo soutěže ve hře na dechové nástroje. Díky podpoře našeho kraje Vysočina mladí hudebníci obdrželi také věcné odměny. Kompletní výsledkové listiny výše uvedených kol soutěží jsou k dispozici na webové stránce www.soutezezus.cz pod odkazy: 1. Sólový a komorní zpěv - soutěžní kola - okresní - Havlíčkův Brod - výsledková listina; 2. Hra na dechové nástroje - soutěžní kola - okresní - Havlíčkův Brod - výsledková listina.

Více

Úspěchy akordeonového oddělení na mezinárodní soutěži v Praze

Úspěchy akordeonového oddělení na mezinárodní soutěži v Praze

Ve dnech 2. – 5. listopadu 2017 proběhla v Praze Mezinárodní soutěž ve hře na akordeon. Soutěže se zúčastnilo 130 akordeonistů z České republiky, Slovenska, Polska, Německa, Litvy, Lotyšska, Švédska, Norska, Portugalska, Španělska, Bosny a Hercegoviny, Turecka, Ukrajiny, Běloruska, Estonska.

Více