Archiv novinek - Smyčcové oddělení

Mezinárodní houslová soutěž PhDr. Josefa Micky v Praze

Mezinárodní houslová soutěž PhDr. Josefa Micky v Praze

Ve dnech 21. - 23. října 2022 proběhl v Praze X. ročník Mezinárodní houslové soutěže PhDr. Josefa Micky. Naší ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod reprezentovala na mezinárodní úrovni žákyně Jitka Musílková ze třídy pana učitele Petra Mašlaně.

Více

Slavnostní happening v rámci projektu ZUŠ Open v Havlíčkově Brodě

Slavnostní happening v rámci projektu ZUŠ Open v Havlíčkově Brodě

Slavnostní zahájení - 14.00 hodin - Havlíčkovo náměstí v Havlíčkově Brodě, venkovní pódium od 14.00 do 16.00 hodin.

Více

Spolupráce s Českou studentskou filharmonií

Spolupráce s Českou studentskou filharmonií

Žákyně naší ZUŠ J. V. Stamice Jitka Musílková a absolventka Magdaléna Piskačová ze třídy pana učitele Petra Mašlaně byly osloveny Českou studentskou filharmonií s nabídkou dlouhodobé spolupráce.

Více

Žáci ZUŠ J. V. Stamice si zahráli s Českou filharmonií

Žáci ZUŠ J. V. Stamice si zahráli s Českou filharmonií

V neděli 10. října 2021 se ve zcela zaplněné Dvořákově síni Rudolfina v Praze konal společný koncert České filharmonie a žáků základních uměleckých škol ČR. Na programu byla 9. symfonie Antonína Dvořáka Z nového světa. Společného projektu s ČF se zúčastnilo celkem 60 žáků z kraje Jihomoravského, Libereckého, Pardubického a z Vysočiny, přičemž 5 žáků bylo ze ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod – ve hře na housle Jitka Musílková, Magdaléna Piskačová a Eliška Říhová, ve hře na hoboj Rostislav Lán a ve hře na fagot Jindřich Macek.

Více

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL od 24. května  2021 do odvolání

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL od 24. května 2021 do odvolání

POZOR - v návaznosti na jednání Vlády ČR a vydaná mimořádná opatření je, s účinností od pondělí 24. května 2021 do odvolání, v ZUŠ umožněna osobní přítomnost na skupinové konzultaci a osobní přítomnost v počtu vyšším než 10 žáků za stanovených podmínek pro účastníky vzdělávání

Více

ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod a Město Havlíčkův Brod Vás srdečně zvou na

ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod a Město Havlíčkův Brod Vás srdečně zvou na

PODZIMNÍ KONCERT z cyklu Čtvero ročních období v úterý 22. 9. 2020 v sále Staré radnice v Havlíčkově Brodě od 18:00 hodin

Více

Opera buffa o třech obrazech s názvem Sny malého Mozarta k výročí 70 let od založení školy

Opera buffa o třech obrazech s názvem Sny malého Mozarta k výročí 70 let od založení školy

Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod Vás srdečně zve na reprízu opery Sny malého Mozarta zkomponované panem skladatelem Tomášem Jajtnerem k významnému výročí 70 let od založení školy. Slavnostní provedení se uskuteční v Městském divadle a kině Ostrov v Havlíčkově Brodě ve středu 25. září 2019 od 17:00 hodin. Pro velký zájem veřejnosti se uskuteční také večerní uvedení této opery ve čtvrtek 26. září 2019 od 19:00 hodin v Městském divadle a kině Ostrov v Havlíčkově Brodě.

Více

Talent Vysočiny 2019 a Ceny hejtmana Kraje Vysočina

Talent Vysočiny 2019 a Ceny hejtmana Kraje Vysočina

Na konci června 2019 proběhlo ve Žďáře nad Sázavou slavnostní vyhlášení Talentu Vysočiny 2019 a Ceny hejtmana Kraje Vysočina. Na známou prestižní akci jsou každoročně navrhováni talentovaní žáci a studenti Kraje Vysočina v 5 oborech (humanitním, uměleckém, přírodovědném, technickém, sportovním) ve 2 kategoriích (kategorie ZŠ a kategorie SŠ). V letošním roce 2019 obdržela odborná komise na Talent Vysočiny 210 přihlášek, z toho 91 žáků bylo nominováno k získání jednorázové nebo 10 ti měsíční podpory, 4 studenti byli oceněni Cenou hejtmana Kraje Vysočiny.

Více

Opera buffa o třech obrazech s názvem Sny malého Mozarta k výročí 70 let od založení školy

Opera buffa o třech obrazech s názvem Sny malého Mozarta k výročí 70 let od založení školy

Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod Vás srdečně zve na premiéru opery Sny malého Mozarta zkomponované panem skladatelem Tomášem Jajtnerem k významnému výročí 70 let od založení školy. Slavnostní premiéra se uskuteční v Městském divadle a kině Ostrov v Havlíčkově Brodě ve středu 29. května 2019 od 19:00 hodin. Pro velký zájem veřejnosti se uskuteční také repríza této opery ve čtvrtek 30. května 2019 od 19:00 hodin v Městském divadle a kině Ostrov v Havlíčkově Brodě.

Více

Ústřední kolo soutěže v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů

Ústřední kolo soutěže v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů

Ve dnech 17. – 19. května 2019 se na ZUŠ Jindřichův Hradec konalo Ústřední kolo soutěže vyhlášené MŠMT ČR v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů.

Více

11. ROČNÍK CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY „MLÁDÍ A BOHUSLAV MARTINŮ“

11. ROČNÍK CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY „MLÁDÍ A BOHUSLAV MARTINŮ“

Ve dnech 25. – 28. dubna 2019 se v Poličce konal 11. ROČNÍK CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY „MLÁDÍ A BOHUSLAV MARTINŮ“.

Více

VI. ročník Mezinárodní houslové soutěže

VI. ročník Mezinárodní houslové soutěže

Ve dnech 9. – 11. března 2018 se konal na Gymnáziu a Hudební škole hl. města Prahy VI. ročník Mezinárodní houslové soutěže PhDr. Josefa Micky pod záštitou pana Václava Hudečka.

Více