Archiv novinek - taneční obor

Výsledky žákyň ZUŠ J. V. Stamice na Okresní soutěžní přehlídce tanečního oboru

Výsledky žákyň ZUŠ J. V. Stamice na Okresní soutěžní přehlídce tanečního oboru

Ve středu 16. března 2022 se na naší Základní umělecké škole J. V. Stamice Havlíčkův Brod konala Okresní soutěžní přehlídka tanečního oboru vyhlášená MŠMT v rámci soutěží ZUŠ pro školní rok 2021/2022. Soutěž byla podpořena MŠMT ČR a Krajem Vysočina. Soutěže se zúčastnily tři taneční soubory v počtu 20 soutěžících ze ZUŠ Chotěboř a ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod.

Více

Kompletní výsledkové listiny Okresního kola soutěže ve hře na dechové nástroje a Okresní soutěžní přehlídky tanečního oboru konaných v ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod

Kompletní výsledkové listiny Okresního kola soutěže ve hře na dechové nástroje a Okresní soutěžní přehlídky tanečního oboru konaných v ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod

Pátek 11. března 2022 se na naší ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod konalo Okresní kolo soutěže ve hře na dechové nástroje vyhlášené MŠMT ČR pro školní rok 2021/2022. Soutěž byla podpořena MŠMT ČR a Krajem Vysočina. Kompletní výsledková listina je k dispozici na webové stránce www.soutezezus.cz pod odkazy: 4. Hra na dechové nástroje - soutěžní kola - okresní - Havlíčkův Brod - výsledková listina. Další pořádanou soutěží na naší ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod byla Okresní soutěžní přehlídka tanečního oboru, která proběhla ve středu 16. března 2022 v dopoledních hodinách. Kompletní výsledková listina bude k dispozici od 17. 3. 2022 na webové stránce www.soutezezus.cz pod odkazy: 6. Soutěžní přehlídka tanečního oboru - soutěžní kola - okresní - Havlíčkův Brod - výsledková listina. Obě okresní soutěže se nesly v přátelské a tvůrčí atmosféře, jejich cílem bylo mladé instrumentalisty a tanečníky především motivovat a povzbudit v další umělecké tvorbě.

Více

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL od 24. května  2021 do odvolání

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL od 24. května 2021 do odvolání

POZOR - v návaznosti na jednání Vlády ČR a vydaná mimořádná opatření je, s účinností od pondělí 24. května 2021 do odvolání, v ZUŠ umožněna osobní přítomnost na skupinové konzultaci a osobní přítomnost v počtu vyšším než 10 žáků za stanovených podmínek pro účastníky vzdělávání

Více

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL od 10. května  2021 do odvolání

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL od 10. května 2021 do odvolání

POZOR - v návaznosti na jednání Vlády ČR a vydaná mimořádná opatření je, s účinností od pondělí 10. května 2021 do odvolání, v ZUŠ povolena individuální prezenční výuka 1x1 a osobní přítomnost na skupinové konzultaci nebo výuce ve vnitřních prostorech v nejvyšším počtu 3 žáků (3 žáci a jeden pedagogický pracovník). Dále jsou umožněny, dle stanovených pravidel, skupinové konzultace ve vnějších prostorech.

Více

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL od 12. dubna 2021 do odvolání

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL od 12. dubna 2021 do odvolání

POZOR - v návaznosti na jednání Vlády ČR a vydaná mimořádná opatření je, s účinností od pondělí 12. dubna 2021 do odvolání, v ZUŠ povolena individuální prezenční výuka 1x1 a individuální konzultace v kolektivní či skupinové výuce (jeden žák a jeden pedagogický pracovník).

Více

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL od 29. března 2021 do 11. dubna 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL od 29. března 2021 do 11. dubna 2021

POZOR - nově vyhlášeným usnesením vlády vláda nadále zakazuje, s účinností ode dne 29. března 2021 do 11. dubna 2021, osobní přítomnost žáků v ZUŠ.

Více

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL od 22. března 2021 do 28. března 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL od 22. března 2021 do 28. března 2021

POZOR - nově vyhlášeným usnesením vlády vláda nadále zakazuje, s účinností ode dne 22. března 2021 do 28. března 2021, osobní přítomnost žáků v ZUŠ.

Více

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL od 27. února 2021 do 21. března 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL od 27. února 2021 do 21. března 2021

POZOR - nově vyhlášeným usnesením vlády vláda nadále zakazuje, s účinností ode dne 27. února 2021 do 21. března 2021, osobní přítomnost žáků v ZUŠ!

Více

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL OD 15. ÚNORA 2021 DO 28. ÚNORA 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL OD 15. ÚNORA 2021 DO 28. ÚNORA 2021

POZOR - nově vyhlášeným usnesením vlády vláda nadále zakazuje, s účinností ode dne 15. 2. 2021 do 28. 2. 2021, osobní přítomnost žáků v ZUŠ!

Více

mimořádná opatření pro školy od 23. 1. 2021 do 14. 2. 2021

mimořádná opatření pro školy od 23. 1. 2021 do 14. 2. 2021

POZOR - nově vyhlášeným usnesením vlády č. 22/2021 Sb. vláda nadále zakazuje, s účinností ode dne 23. 1. 2021 do 14. 2. 2021, osobní přítomnost žáků v ZUŠ!

Více

mimořádná opatření pro školy od 11. 1. 2021 do 22. 1. 2021

mimořádná opatření pro školy od 11. 1. 2021 do 22. 1. 2021

POZOR - nově vyhlášeným usnesením vlády č. 10/2021 Sb. vláda zakazuje, s účinností ode dne 11. ledna 2021 do 22. ledna 2021, osobní přítomnost žáků v ZUŠ!

Více

mimořádná opatření pro školy od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021

mimořádná opatření pro školy od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021

POZOR - nově vyhlášeným usnesením vlády ze dne 23. prosince 2020 vláda zakazuje, s účinností ode dne 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021, osobní přítomnost žáků v ZUŠ!

Více