Novinky

Informace pro žáky a jejich zákonné zástupce o způsobu hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020

Informace pro žáky a jejich zákonné zástupce o způsobu hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020

Vážení žáci a zákonní zástupci žáků, na základě §4 vyhlášky č. 211/2020 Sb. Vás chci informovat o způsobu hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020.

Více

Informace o výuce v ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod a o Přijímacích talentových zkouškách

Informace o výuce v ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod a o Přijímacích talentových zkouškách

V době, kdy píšu tyto řádky, vláda schválila postupné otevírání škol a lze očekávat, že v individuální výuce na ZUŠ bude možné pokračovat již od 11. května 2020 přímo v naší budově na Smetanově náměstí 31 v Havlíčkově Brodě i na pobočce v Přibyslavi.

Více

Informace o současné situaci aneb jak nyní učí ZUŠka

Informace o současné situaci aneb jak nyní učí ZUŠka

V průběhu jarních prázdnin na Vysočině jsme sledovali postupná opatření proti šíření koronaviru od středečního uzavření škol až k později vyhlášené karanténě České republiky. Jak budeme učit? A co plánované akce, ať už koncerty či soutěže žáků? Odpověď zněla jasně a stručně - vše zrušit, případně odložit „až bude po všem“. Rád bych prostřednictvím našich stránek na mnohé otázky odpověděl a více upřesnil.

Více

COVID-19: mimořádná opatření - návrat ze zahraničí - Tisková zpráva z 13. 3. 2020 - kraj Vysočina

COVID-19: mimořádná opatření - návrat ze zahraničí - Tisková zpráva z 13. 3. 2020 - kraj Vysočina

S ohledem na skutečnost, že by mohlo dojít k mylné interpretaci o nařízení karantény informujeme občany o jejich povinnostech související s návratem ze zahraničí. POVINNÁ karanténa platí pro všechny, kteří se do ČR vrací ze všech 15 rizikových oblastí: Čína, Jižní Korea, Írán z evropských států Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Švédsko, Nizozemsko, Belgie, Velká Británie, Norsko, Dánsko a Francie (upozornění: v čase se tento seznam může měnit, zda se vracíte z rizikové oblasti ověřte na https://koronavirus.mzcr.cz/staty-sveta-s-vysokym-rizikem-prenosu-nakazy/ ).

Více

COVID-19: mimořádná opatření - INFORMACE K VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU V ČR

COVID-19: mimořádná opatření - INFORMACE K VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU V ČR

Informace o situaci okolo koronaviru a všech aktuálních opatření souvisejících s nouzovým stavem naleznete na speciálním webu Ministerstva zdravotnictví: koronavirus.mzcr.cz . Informace naleznete také na webu Úřadu vlády ČR. V oblasti školství vláda svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila nouzový stav a zakázala osobní přítomnost žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu - osobní přítomnost žáků a studentů je tedy zakázána i na ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod.

Více

Mezinárodní akordeonová soutěž v Popradě

Mezinárodní akordeonová soutěž v Popradě

Ve dnech 20. – 23. listopadu 2019 proběhl ve slovenském Popradě 10. ročník Mezinárodní akordeonové soutěže. Popradské soutěžní klání je známé svojí náročností a zúčastňují se ho vybraní akordeonisté z Evropy a Asie.

Více

Úspěchy akordeonového oddělení na mezinárodní soutěži

Úspěchy akordeonového oddělení na mezinárodní soutěži

Ve dnech 31. 10. 2019 – 3. 11. 2019 proběhl v Praze 5. ročník Mezinárodních akordeonových dnů. Soutěže se zúčastnili sólisté, soubory a orchestry z celkem 15 států Evropy, Ruska, Ukrajiny a Litvy. Na vyhlášenou akordeonovou soutěž přijelo 5 akordeonistů ze ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod (A. a K. Veletovy, L. Beránková, M. Šrámková – třída uč. Ivany Laštovičkové, J. Juklová – třída uč. Jitky Baštové) a také akordeonový orchestr Pohoda reprezentující ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod (20 akordeonistů a 2 bubeníci ze třídy uč. Luboše Pavlíka).

Více

Opera buffa o třech obrazech s názvem Sny malého Mozarta k výročí 70 let od založení školy

Opera buffa o třech obrazech s názvem Sny malého Mozarta k výročí 70 let od založení školy

Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod Vás srdečně zve na reprízu opery Sny malého Mozarta zkomponované panem skladatelem Tomášem Jajtnerem k významnému výročí 70 let od založení školy. Slavnostní provedení se uskuteční v Městském divadle a kině Ostrov v Havlíčkově Brodě ve středu 25. září 2019 od 17:00 hodin. Pro velký zájem veřejnosti se uskuteční také večerní uvedení této opery ve čtvrtek 26. září 2019 od 19:00 hodin v Městském divadle a kině Ostrov v Havlíčkově Brodě.

Více

Vystoupení komorně obsazeného souboru Pohoda v Rakousku

Vystoupení komorně obsazeného souboru Pohoda v Rakousku

Komorní akordeonový soubor Pohoda v srpnu 2019 zahrál v rakouském městečku Oberndorf bei Raabs, kde svým zdařilým vystoupením pomohl slavnostně ukončit Mladou univerzitu studentů.

Více

Talent Vysočiny 2019 a Ceny hejtmana Kraje Vysočina

Talent Vysočiny 2019 a Ceny hejtmana Kraje Vysočina

Na konci června 2019 proběhlo ve Žďáře nad Sázavou slavnostní vyhlášení Talentu Vysočiny 2019 a Ceny hejtmana Kraje Vysočina. Na známou prestižní akci jsou každoročně navrhováni talentovaní žáci a studenti Kraje Vysočina v 5 oborech (humanitním, uměleckém, přírodovědném, technickém, sportovním) ve 2 kategoriích (kategorie ZŠ a kategorie SŠ). V letošním roce 2019 obdržela odborná komise na Talent Vysočiny 210 přihlášek, z toho 91 žáků bylo nominováno k získání jednorázové nebo 10 ti měsíční podpory, 4 studenti byli oceněni Cenou hejtmana Kraje Vysočiny.

Více

Náš sbor na Open ZUŠ ve Valdštejnské zahradě

Náš sbor na Open ZUŠ ve Valdštejnské zahradě

V sobotu 1. června 2019 se náš sbor Prímadonky zúčastnil vrcholné akce III. ročníku celostátního happeningu ZUŠ Open ve Valdštejnské zahradě Senátu Parlamentu ČR.

Více

Ústřední kolo soutěže v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů

Ústřední kolo soutěže v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů

Ve dnech 17. – 19. května 2019 se na ZUŠ Jindřichův Hradec konalo Ústřední kolo soutěže vyhlášené MŠMT ČR v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů.

Více