Pobočka Přibyslav

Pobočka ZUŠ v Přibyslavi vznikla dne 1.2.1984 jako pobočka tehdejší LŠU v Havlíčkově Brodě. Odpolední výuka tehdy probíhala v učebnách prvních tříd ZŠ Přibyslav. Lepších a útulnějších podmínek bylo dosaženo v roce 1989, kdy byla výuka přesunuta do přízemí budovy v Husově ulici. Od 1. ledna 2017 získala pobočka ZUŠ v Přibyslavi, díky výrazné podpoře města Přibyslav i zřizovatele, nové prostory pro základní umělecké vzdělávání na Bechyňově náměstí č. p. 35. Nadčasový projekt bude sloužit i dalším generacím. Třídy přesahují svojí velikostí, kvalitním akustickým řešením i moderním zařízením mnohé umělecké školy v České republice a žáci přibyslavské ZŠ mají navíc přístup spojovacím krčkem z budovy ZŠ do budovy, kde sídlí naše pobočka ZUŠ.

V současné době je v těchto prostorách vyučováno oboru hudebnímu. Žáci se zde učí zpěvu, hře na housle, klavír, dechové nástroje (zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, saxofon), kytaru, loutnu, akordeon, bicí nástroje a získávají teoretické znalosti v předmětu hudební nauka. Při pobočce v Přibyslavi působí pěvecký sbor Děs, kytarový soubor Bel Tempo a houslový soubor, jehož svěřenci měli možnost spoluúčinkovat s řadou význačných uměleckých osobností – např. s  J. Svěceným, G. Demeterovou, P. Šporclem, V. Hudečkem a B. Matouškem.

Za své existence dosáhla pobočka ZUŠ celé řady výborných výsledků ve vyučovaných oborech. Tento fakt utvrzuje stabilní vysoký zájem o studium z řad veřejnosti. Výsledky žáků školy jsou prezentovány na samostatných koncertech a vystoupeních při slavnostních příležitostech, a to nejen v našem městě, ale i v rámci okresu Havlíčkův Brod. Nejlepší žáci se pravidelně účastní soutěží ZUŠ vyhlašovaných MŠMT ČR i soutěží jiných organizátorů.

Trophée mondial de l’accordéon

Trophée mondial de l’accordéon

V průběhu měsíce listopadu 2023 se konalo mezinárodní kolo celosvětové soutěže Trophée mondial de l’accordéon. Kvalifikační kolo pro tuto prestižní soutěž proběhlo v červnu 2023 na Celostátní akordeonové soutěži v Dobřanech, avšak někteří soutěžící získali nominaci také na Mezinárodní akordeonové soutěži v chorvatské Pule.

Více

Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na akordeon

Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na akordeon

V sobotu 25. března 2023 se v sále naší ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod konalo Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na akordeon. Soutěže se zúčastnilo téměř 40 sólistů a 8 komorních těles. Porota tak měla nelehký úkol – mezi mnoha vynikajícími hráči musela vybrat pouze 12 akordeonistů, kteří náš kraj budou reprezentovat na Ústředním kole akordeonové soutěže v Chrudimi v květnu letošního roku. Soutěž byla podpořena MŠMT ČR, městem Havlíčkův Brod a Krajem Vysočina. Kompletní výsledková listina celé soutěže je k dispozici na webové stránce www.soutezezus.cz pod odkazy: 3. Hra na akordeon - soutěžní kola - krajská - Kraj Vysočina - ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod - výsledková listina. Soutěž se nesla v přátelské a tvůrčí atmosféře, jejím cílem bylo mladé instrumentalisty především motivovat a povzbudit v další umělecké tvorbě. Jak si vedli žáci naší školy?

Více

Výsledky okresního kola soutěže žáků ZUŠ ve hře na akordeon

Výsledky okresního kola soutěže žáků ZUŠ ve hře na akordeon

Okresní soutěž se konala na naší ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod ve čtvrtek 16. února 2023. Klání se účastnilo celkem 24 akordeonistů v sólové hře, 4 komorní soubory a jeden orchestr ze základních uměleckých škol okresu Havlíčkův Brod. Soutěž byla podpořena MŠMT ČR a Krajem Vysočina. Kompletní výsledková listina celé soutěže je k dispozici na webové stránce www.soutezezus.cz pod odkazy: 3. Hra na akordeon - soutěžní kola - okresní - Havlíčkův Brod - výsledková listina. Soutěž se nesla v přátelské a tvůrčí atmosféře, jejím cílem bylo mladé instrumentalisty především motivovat a povzbudit v další umělecké tvorbě. Jak si vedli žáci naší školy?

Více

čtvrtek 14. března 2024 | Koncert žáků pobočky ZUŠ v Přibyslavi
Slavnostní zahájení - koncertní sál pobočky v Přibyslavi, 16.00 hodin

čtvrtek 4. dubna 2024 | Koncert žáků pobočky ZUŠ v Přibyslavi
Slavnostní zahájení - koncertní sál pobočky v Přibyslavi, 16.00 hodin

čtvrtek 9. května 2024 | Koncert žáků pobočky ZUŠ v Přibyslavi
Slavnostní zahájení - koncertní sál pobočky v Přibyslavi, 16.00 hodin

čtvrtek 23. května 2024 | OPEN ZUŠ "Předprázdninové hraní na náměstí" v Přibyslavi
Připravené pódium před pobočkou ZUŠ v Přibyslavi na Bechyňově náměstí v čase od 14.00 hodin do 16.00 hodin

čtvrtek 13. června 2024 | Koncert žáků a absolventů pobočky ZUŠ v Přibyslavi
Slavnostní zahájení - koncertní sál pobočky v Přibyslavi, 16.00 hodin

čtvrtek 24. října 2024 | Koncert žáků pobočky ZUŠ v Přibyslavi
Slavnostní zahájení - koncertní sál pobočky v Přibyslavi, 16.00 hodin

čtvrtek 21. listopadu 2024 | Koncert žáků pobočky ZUŠ v Přibyslavi
Slavnostní zahájení - koncertní sál pobočky v Přibyslavi, 16.00 hodin

čtvrtek 12. prosince 2024 | Hudební intermezzo v Přibyslavi
Slavnostní zahájení - sál KD Přibyslav, 17.00 hodin

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
29
30
31

Vystoupení souboru Bel Tempo

Havlíčkův Brod, 11.12.2022, Sál Staré radnice

gallery

Hudební obor - Nabídka studia - Přibyslav

Hudební obor:

Základní studium I. stupně: Hra v houslovém a dechovém souboru při základním studiu. Po ukončení základního studia I. stupně je možno pokračovat v základním studiu II. stupně. Více informací naleznete přímo v našem ŠVP "Cesta k umění".
 
Přípravné studium : pro děti od 5 let délka studia 2 roky
Základní studium I. stupně:    
Hra na klavír pro žáky od 7 let délka studia 7 let
Pěvecká hlasová výchova  pro žáky od 7 let délka studia 7 let
Hra na housle pro žáky od 7 let délka studia 7 let
Hra na zobcovou flétnu pro žáky od 7 let délka studia 7 let
Hra na dechové nástroje pro žáky od 7 let délka studia 7 let
flétna, klarinet, saxofon    
Hra na kytaru, loutnu pro žáky od 7 let délka studia 7 let
Hra na akordeon pro žáky od 7 let  délka studia 7 let
Základní studium II. stupně:    
Hra na klávesové, smyčcové, dechové nástroje, kytaru, akordeon a pěvecká hlasová výchova pro žáky od 14 let po ukončení základního studia I. stupně délka studia 4 roky