Pobočka Přibyslav

Pobočka ZUŠ v Přibyslavi vznikla dne 1.2.1984 jako pobočka tehdejší LŠU v Havlíčkově Brodě. Odpolední výuka tehdy probíhala v učebnách prvních tříd ZŠ Přibyslav. Lepších a útulnějších podmínek bylo dosaženo v roce 1989, kdy byla výuka přesunuta do přízemí budovy v Husově ulici. Od 1. ledna 2017 získala pobočka ZUŠ v Přibyslavi, díky výrazné podpoře města Přibyslav i zřizovatele, nové prostory pro základní umělecké vzdělávání na Bechyňově náměstí č. p. 35. Nadčasový projekt bude sloužit i dalším generacím. Třídy přesahují svojí velikostí, kvalitním akustickým řešením i moderním zařízením mnohé umělecké školy v České republice a žáci přibyslavské ZŠ mají navíc přístup spojovacím krčkem z budovy ZŠ do budovy, kde sídlí naše pobočka ZUŠ.

V současné době je v těchto prostorách vyučováno oboru hudebnímu. Žáci se zde učí zpěvu, hře na housle, klavír, dechové nástroje (zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, saxofon), kytaru, loutnu, akordeon, bicí nástroje a získávají teoretické znalosti v předmětu hudební nauka. Při pobočce v Přibyslavi působí pěvecký sbor Děs, kytarový soubor Bel Tempo a houslový soubor, jehož svěřenci měli možnost spoluúčinkovat s řadou význačných uměleckých osobností – např. s  J. Svěceným, G. Demeterovou, P. Šporclem, V. Hudečkem a B. Matouškem.

Za své existence dosáhla pobočka ZUŠ celé řady výborných výsledků ve vyučovaných oborech. Tento fakt utvrzuje stabilní vysoký zájem o studium z řad veřejnosti. Výsledky žáků školy jsou prezentovány na samostatných koncertech a vystoupeních při slavnostních příležitostech, a to nejen v našem městě, ale i v rámci okresu Havlíčkův Brod. Nejlepší žáci se pravidelně účastní soutěží ZUŠ vyhlašovaných MŠMT ČR i soutěží jiných organizátorů.

V průběhu měsíce května proběhly dvě mezinárodní akordeonové soutěže s účastí žáků ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod

V průběhu měsíce května proběhly dvě mezinárodní akordeonové soutěže s účastí žáků ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod

V polovině května 2024 proběhl v chorvatské Pule 47. ročník Mezinárodní akordeonové soutěže. Soutěž probíhala čtyři dny ve třech sálech a zúčastnili se jí vynikající akordeonisté z Chorvatska, Srbska, Slovinska, Černé Hory, Bosny a Hercegoviny, České republiky, Slovenska, Polska, Německa, Španělska, Portugalska, Itálie, Dánska, Finska, Moldávie, Litvy a Číny, mezi nimi i akordeonisté celosvětových jmen. S těmito hráči poměřili své hudební schopnosti i akordeonisté z naší ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod. Koncem května 2024 se sjeli akordeonisté na XXII. Mezinárodní soutěžní festival Euromusette Goldentango do slovenských Rajeckých Teplic. Také na tomto soutěžním festivalu měla naše škola významné a početné zastoupení. Jak obě soutěže dopadly?

Více

World Open Online Music Competition 2024

World Open Online Music Competition 2024

V první polovině dubna 2024 se konala jarní edice mezinárodní hudební soutěže World Open Online Music Competition, která je organizována v srbském Bělehradu. Soutěže se zúčastnili sólisté a komorní uskupení ze Slovinska, Polska a České republiky. Soutěžící byli rozděleni do kategorií podle věku a nástroje, jejich výkony pak odborná porota hodnotila na základě zaslaných nahrávek. Z naší ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod se soutěže zúčastnili Liliana Beránková a Kristina Veletová ze třídy paní uč. Ivany Laštovičkové, dále pak Filip Němec z pobočky ZUŠ ze třídy paní uč. Markéty Laštovičkové.

Více

Trophée mondial de l’accordéon

Trophée mondial de l’accordéon

V průběhu měsíce listopadu 2023 se konalo mezinárodní kolo celosvětové soutěže Trophée mondial de l’accordéon. Kvalifikační kolo pro tuto prestižní soutěž proběhlo v červnu 2023 na Celostátní akordeonové soutěži v Dobřanech, avšak někteří soutěžící získali nominaci také na Mezinárodní akordeonové soutěži v chorvatské Pule.

Více

čtvrtek 24. října 2024 | Koncert žáků pobočky ZUŠ v Přibyslavi
Slavnostní zahájení - koncertní sál pobočky v Přibyslavi, 16.00 hodin

čtvrtek 21. listopadu 2024 | Koncert žáků pobočky ZUŠ v Přibyslavi
Slavnostní zahájení - koncertní sál pobočky v Přibyslavi, 16.00 hodin

čtvrtek 12. prosince 2024 | Hudební intermezzo v Přibyslavi
Slavnostní zahájení - sál KD Přibyslav, 17.00 hodin

čtvrtek 23. ledna 2025 | Koncert žáků pobočky ZUŠ v Přibyslavi
Slavnostní zahájení - koncertní sál pobočky v Přibyslavi, 16.00 hodin

čtvrtek 13. února 2025 | Koncert žáků pobočky ZUŠ v Přibyslavi
Slavnostní zahájení - koncertní sál pobočky v Přibyslavi, 16.00 hodin

čtvrtek 13. března 2025 | Koncert žáků pobočky ZUŠ v Přibyslavi
Slavnostní zahájení - koncertní sál pobočky v Přibyslavi, 16.00 hodin

čtvrtek 10. dubna 2025 | Koncert žáků pobočky ZUŠ v Přibyslavi
Slavnostní zahájení - koncertní sál pobočky v Přibyslavi, 16.00 hodin

čtvrtek 15. května 2025 | Koncert žáků pobočky ZUŠ v Přibyslavi
Slavnostní zahájení - koncertní sál pobočky v Přibyslavi, 16.00 hodin

čtvrtek 29. května 2025 | OPEN ZUŠ "Předprázdninové hraní" v Přibyslavi
Připravené pódium a veškeré zázemí pro posluchače v areálu koupaliště v Přibyslavi v čase od 14.00 hodin do 16.00 hodin

čtvrtek 19. června 2025 | Koncert žáků a absolventů pobočky ZUŠ v Přibyslavi
Slavnostní zahájení - koncertní sál pobočky v Přibyslavi, 16.00 hodin

čtvrtek 23. října 2025 | Koncert žáků pobočky ZUŠ v Přibyslavi
Slavnostní zahájení - koncertní sál pobočky v Přibyslavi, 16.00 hodin

čtvrtek 20. listopadu 2025 | Koncert žáků pobočky ZUŠ v Přibyslavi
Slavnostní zahájení - koncertní sál pobočky v Přibyslavi, 16.00 hodin

čtvrtek 11. prosince 2025 | Hudební intermezzo v Přibyslavi
Slavnostní zahájení - sál KD Přibyslav, 17.00 hodin

1
2
3
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Vystoupení souboru Bel Tempo

Havlíčkův Brod, 11.12.2022, Sál Staré radnice

gallery

Hudební obor - Nabídka studia - Přibyslav

Hudební obor:

Základní studium I. stupně: Hra v houslovém a dechovém souboru při základním studiu. Po ukončení základního studia I. stupně je možno pokračovat v základním studiu II. stupně. Více informací naleznete přímo v našem ŠVP "Cesta k umění".
 
Přípravné studium : pro děti od 5 let délka studia 2 roky
Základní studium I. stupně:    
Hra na klavír pro žáky od 7 let délka studia 7 let
Pěvecká hlasová výchova  pro žáky od 7 let délka studia 7 let
Hra na housle pro žáky od 7 let délka studia 7 let
Hra na zobcovou flétnu pro žáky od 7 let délka studia 7 let
Hra na dechové nástroje pro žáky od 7 let délka studia 7 let
flétna, klarinet, saxofon    
Hra na kytaru, loutnu pro žáky od 7 let délka studia 7 let
Hra na akordeon pro žáky od 7 let  délka studia 7 let
Základní studium II. stupně:    
Hra na klávesové, smyčcové, dechové nástroje, kytaru, akordeon a pěvecká hlasová výchova pro žáky od 14 let po ukončení základního studia I. stupně délka studia 4 roky