Archiv novinek - Pobočka Přibyslav

Mezinárodní akordeonová soutěž v Ostravě

Mezinárodní akordeonová soutěž v Ostravě

V pátek 8. dubna 2022 proběhla v Ostravě Mezinárodní akordeonová soutěž. Tato soutěž si v průběhu let vybudovala prestiž a stala se tak jednou z nejnáročnějších soutěží u nás. Tento rok přijeli do Ostravy např. akordeonisté z Polska, Slovenska a Litvy. Ze ZUŠ J. V. Stamice se soutěže zúčastnili Matyáš Sedmík (pobočka Přibyslav), Viktor Stocker a Johanka Juklová ze třídy paní učitelky Markéty Laštovičkové.

Více

Úspěch sboru Prímadonky na 15.ročníku celostátní soutěžní přehlídky dětských pěveckých sborů Zahrada písní 2022

Úspěch sboru Prímadonky na 15.ročníku celostátní soutěžní přehlídky dětských pěveckých sborů Zahrada písní 2022

Zahrada písní 2022 je 15. ročník celostátní soutěžní přehlídky dětských pěveckých sborů. Konala se ve spolupráci s Unií českých pěveckých sborů v termínu 9. - 10. dubna 2022 v Praze. Dívčí pěvecký sbor Prímadonky pod vedením sbormistra Ondřeje Štefáčka, ve kterém účinkuje i několik žáků pobočky ze třídy paní učitelky Michaely Štefáčkové, vystoupil ve III. kategorii se svým programem v sobotu 9. dubna.

Více

Výsledky našich žáků v krajském kole soutěže ZUŠ ve hře na dřevěné dechové nástroje

Výsledky našich žáků v krajském kole soutěže ZUŠ ve hře na dřevěné dechové nástroje

Ve středu 6. dubna 2022 se na ZUŠ Jihlavě konalo Krajské kolo soutěže žáků ZUŠ ve hře na dřevěné dechové nástroje vyhlášené MŠMT ČR pro letošní školní rok 2021/2022. Soutěže se zúčastnilo celkem 46 žáků ze základních uměleckých škol kraje Vysočina a naší ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod reprezentovalo 5 mladých hudebníků ze tří pedagogických tříd. A jaké ceny si z Jihlavy přivezli?

Více

Výsledky žáků ZUŠ J. V. Stamice v krajském kole soutěže ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu

Výsledky žáků ZUŠ J. V. Stamice v krajském kole soutěže ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu

V pátek 18. března 2022 se v ZUŠ Jihlava konalo Krajské kolo soutěže ZUŠ vyhlášené MŠMT ČR pro školní rok 2021/2022 v sólovém a komorním zpěvu. Naši ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod reprezentovali žáci pěveckých tříd paní učitelky Michaely Štefáčkové a pana učitele Ondřeje Štefáčka. Celá krajská soutěž se nesla v přátelské a tvůrčí atmosféře, celkem se jí zúčastnilo 49 žáků pěveckých tříd z celé Vysočiny a díky podpoře našeho kraje mladí zpěváci obdrželi za své výkony i věcné odměny.

Více

Výsledky žáků ZUŠ J. V. Stamice v Okresním kole soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje

Výsledky žáků ZUŠ J. V. Stamice v Okresním kole soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje

Okresní kolo soutěže žáků ZUŠ ve hře na dechové nástroje se konalo na naší ZUŠ J. V. Stamice v Havlíčkově Brodě v pátek 11. března 2022. Soutěž byla podpořena MŠMT ČR a Krajem Vysočina. Soutěže se zúčastnilo celkem 40 žáků ze základních uměleckých škol okresu Havlíčkův Brod.

Více

Kytarové duo Steffal a Kümmel na slavnostním kytarovém koncertě v cyklu Čtvero ročních období v neděli 20. března 2022

Kytarové duo Steffal a Kümmel na slavnostním kytarovém koncertě v cyklu Čtvero ročních období v neděli 20. března 2022

Milovníci kytarové hry se mohou těšit na výjimečný koncert na první jarní den v neděli 20. března 2022 od 18:00 hodin v sále Staré radnice v Havlíčkově Brodě. V rámci cyklu koncertů Čtvero ročních období vystoupí dva komorní kytarové soubory naší ZUŠ J. V. Stamice (Bel Tempo z pobočky ZUŠ v Přibyslavi pod vedením Jindřicha Macka a kytarové kvarteto z Havlíčkova Brodu pod vedením Lukáše Nováka) a také hosté slavnostního koncertu - kytarové duo Pavel Steffal a Emanuel Kümmel.

Více

Výsledky žáků ZUŠ J. V. Stamice v Okresním kole soutěže ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu

Výsledky žáků ZUŠ J. V. Stamice v Okresním kole soutěže ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu

Ve středu 9. února 2022 se na naší ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod konalo Okresní kolo soutěže vyhlášené MŠMT ČR pro školní rok 2021/2022 v sólovém a komorním zpěvu. Soutěž byla podpořena MŠMT ČR a Krajem Vysočina. Naši ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod reprezentovali žáci pěveckých tříd pana učitele Ondřeje Štefáčka a paní učitelky Michaely Štefáčkové. Celá okresní soutěž se nesla v přátelské a tvůrčí atmosféře, jejím cílem bylo mladé zpěváky motivovat a povzbudit v další umělecké tvorbě. Do krajského kola však mohlo postoupit pouze 7 sólových výkonů a 3 výkony v komorním zpěvu. Díky podpoře našeho kraje Vysočina mladí zpěváci obdrželi také věcné odměny. Jaké umístění si naši žáci ze soutěže odnesli?

Více

Kompletní výsledková listina Okresního kola soutěže v sólovém a komorním zpěvu konané v ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod

Kompletní výsledková listina Okresního kola soutěže v sólovém a komorním zpěvu konané v ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod

Ve středu 9. února 2022 se na naší ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod konalo Okresní kolo soutěže v sólovém a komorním zpěvu vyhlášené MŠMT ČR pro školní rok 2021/2022. Soutěž byla podpořena MŠMT ČR a Krajem Vysočina. Celá okresní soutěž se nesla v přátelské a tvůrčí atmosféře, jejím cílem bylo mladé zpěváky především motivovat a povzbudit v další umělecké tvorbě. Kompletní výsledková listina je k dispozici na webové stránce www.soutezezus.cz pod odkazy: 1. Sólový a komorní zpěv - soutěžní kola - okresní - Havlíčkův Brod - výsledková listina.

Více

Úspěchy v soutěži „Euromusette a Goldentango“ v Rajeckých Teplicích

Úspěchy v soutěži „Euromusette a Goldentango“ v Rajeckých Teplicích

V druhé polovině října 2021 se konala již tradiční mezinárodní akordeonová soutěž „Euromusette a Goldentango“ v Rajeckých Teplicích. Soutěž se měla konat prezenčně, ale organizátoři se na poslední chvíli rozhodli pro on-line formu. I přesto bylo natáčení soutěžních videí pro žáky velkou motivací a přineslo jim mnoho cenných zkušeností. Z naší školy se soutěže zúčastnili: Anežka Veletová, Liliana Beránková, Kristina Veletová, Aneta Glattová (ze třídy paní uč. Ivany Laštovičkové) a Matyáš Sedmík, Viktor Stocker, Johanka Juklová, Adéla Tomášková, Miroslav Kružík, Anna Zajíčková (ze třídy paní uč. Markéty Laštovičkové).

Více

Slavnostní předání Medailí MŠMT ČR a mimořádné ocenění p. učitelky Jitky Němcové

Slavnostní předání Medailí MŠMT ČR a mimořádné ocenění p. učitelky Jitky Němcové

Slavnostní předávání Medailí MŠMT ČR proběhlo v odpoledních hodinách dne 24. 8. 2021 v Sale terreně Valdštejnské zahrady Senátu Parlamentu České republiky v Praze. Vlastní slavnostní program zahájil p. senátor Jiří Drahoš, předseda Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, následovalo slovo p. ministra Roberta Plagy a vlastní slavnostní předání medailí.

Více

Celostátní akordeonová soutěž s výběrem kandidátů na soutěž světovou CMA

Celostátní akordeonová soutěž s výběrem kandidátů na soutěž světovou CMA

Ve dnech 19. - 20. 6. 2021 se v Dobřanech konala Celostátní akordeonová soutěž s výběrem kandidátů na světovou soutěž CMA. Ze ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod se soutěže zúčastnili Miroslav Kružík, Viktor Stocker a Anna Zajíčková ze třídy paní uč. Markéty Laštovičkové a dále pak Liliana Beránková, Anežka Veletová a Kristina Veletová ze třídy paní uč. Ivany Laštovičkové.

Více

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL od 24. května  2021 do odvolání

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL od 24. května 2021 do odvolání

POZOR - v návaznosti na jednání Vlády ČR a vydaná mimořádná opatření je, s účinností od pondělí 24. května 2021 do odvolání, v ZUŠ umožněna osobní přítomnost na skupinové konzultaci a osobní přítomnost v počtu vyšším než 10 žáků za stanovených podmínek pro účastníky vzdělávání

Více