Novinky

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL od 10. května  2021 do odvolání

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL od 10. května 2021 do odvolání

POZOR - v návaznosti na jednání Vlády ČR a vydaná mimořádná opatření je, s účinností od pondělí 10. května 2021 do odvolání, v ZUŠ povolena individuální prezenční výuka 1x1 a osobní přítomnost na skupinové konzultaci nebo výuce ve vnitřních prostorech v nejvyšším počtu 3 žáků (3 žáci a jeden pedagogický pracovník). Dále jsou umožněny, dle stanovených pravidel, skupinové konzultace ve vnějších prostorech.

Více

Přijímací talentové zkoušky do výtvarného oboru

Přijímací talentové zkoušky do výtvarného oboru

Zájemce o studium výtvarného oboru zveme k přijímacím talentovým zkouškám, které proběhnou ve čtvrtek 3. 6. 2021 v hlavní budově školy v Havlíčkově Brodě na Smetanově náměstí čp. 31 v čase od 14:00 do 17:00 hodin (učebny VO č. 30 a 32). Ke studiu mohou být přijati žáci od 5 let věku. Výuka v základním prezenčním studiu probíhá 1x týdně 3 vyučovací hodiny.

Více

12. ročník soutěže World Open Online Music Competition

12. ročník soutěže World Open Online Music Competition

Koncem měsíce dubna 2021 proběhl v Srbsku 12. ročník on-line soutěže World Open Online Music Competition. Akordeonovou soutěž hodnotili odborníci z Polska, Ruska, Finska a Vietnamu. Soutěže ve hře na akordeon se za ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod zúčastnili žákyně: Liliana Beránková, Anežka Veletová, Kristina Veletová (třída učitelky Ivany Laštovičkové) a Anna Zajíčková (třída učitelky Markéty Laštovičkové).

Více

Akordeonista Viktor Stocker zvítězil na mezinárodní soutěži ve Vilniusu

Akordeonista Viktor Stocker zvítězil na mezinárodní soutěži ve Vilniusu

Akordeonista Viktor Stocker ze třídy paní učitelky Markéty Laštovičkové reprezentoval ZUŠ J. V. Stamice na Mezinárodní akordeonové soutěži ve Vilniusu.

Více

Srdečně Vás zveme na výstavu prací žáků naší ZUŠ v termínu 8. 5. 2021- 13. 6. 2021

Srdečně Vás zveme na výstavu prací žáků naší ZUŠ v termínu 8. 5. 2021- 13. 6. 2021

Výstava prací žáků ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod s názvem "ZUŠ *za sklem*" proběhne od 8. 5. 2021 do 13. 6. 2021 na Havlíčkově náměstí a v jeho blízkém okolí ve výlohách místních obchodů a provozoven. Práce studentů byly vytvořeny během distanční výuky.

Více

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL od 12. dubna 2021 do odvolání

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL od 12. dubna 2021 do odvolání

POZOR - v návaznosti na jednání Vlády ČR a vydaná mimořádná opatření je, s účinností od pondělí 12. dubna 2021 do odvolání, v ZUŠ povolena individuální prezenční výuka 1x1 a individuální konzultace v kolektivní či skupinové výuce (jeden žák a jeden pedagogický pracovník).

Více

Pro milovníky hudby a zejména akordeonu

Pro milovníky hudby a zejména akordeonu

Milovníci hudby a zvláště akordeonu najdou na stránkách naší školy pod záložkou Akordeonové oddělení (v sekci Hudební obor) odkaz na on-line koncert připravený třídou paní učitelky Markéty Laštovičkové. Z připraveného koncertu mám velikou radost. Všem posluchačům a příznivcům školy přeji příjemný poslech a všem účinkujícím i paní učitelce moc děkuji! Jindřich Macek, ředitel

Více

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL od 29. března 2021 do 11. dubna 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL od 29. března 2021 do 11. dubna 2021

POZOR - nově vyhlášeným usnesením vlády vláda nadále zakazuje, s účinností ode dne 29. března 2021 do 11. dubna 2021, osobní přítomnost žáků v ZUŠ.

Více

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL od 22. března 2021 do 28. března 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL od 22. března 2021 do 28. března 2021

POZOR - nově vyhlášeným usnesením vlády vláda nadále zakazuje, s účinností ode dne 22. března 2021 do 28. března 2021, osobní přítomnost žáků v ZUŠ.

Více

Akordeonista Viktor Stocker zvítězil na mezinárodní soutěži v Londýně

Akordeonista Viktor Stocker zvítězil na mezinárodní soutěži v Londýně

Akordeonista Viktor Stocker ze třídy paní učitelky Markéty Laštovičkové reprezentoval ZUŠ J. V. Stamice na mezinárodní akordeonové soutěži BCA International and National Graded Anniversary Festival 2021 v Londýně.

Více

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL od 27. února 2021 do 21. března 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL od 27. února 2021 do 21. března 2021

POZOR - nově vyhlášeným usnesením vlády vláda nadále zakazuje, s účinností ode dne 27. února 2021 do 21. března 2021, osobní přítomnost žáků v ZUŠ!

Více

Distanční výuka a úplata za vzdělávání

Distanční výuka a úplata za vzdělávání

Vážení rodiče a žáci, přátelé naší školy, do druhého pololetí školního roku jsme vstoupili s již dlouhou dobu trvající distanční výukou. Všichni se těšíme a s netrpělivostí vyhlížíme termín, kdy opět budeme moci vyučovat prezenčně, ale situace k tomu prozatím není nakloněna.

Více