Novinky

Mezinárodní akordeonová soutěž v Ostravě

Mezinárodní akordeonová soutěž v Ostravě

V pátek 8. dubna 2022 proběhla v Ostravě Mezinárodní akordeonová soutěž. Tato soutěž si v průběhu let vybudovala prestiž a stala se tak jednou z nejnáročnějších soutěží u nás. Tento rok přijeli do Ostravy např. akordeonisté z Polska, Slovenska a Litvy. Ze ZUŠ J. V. Stamice se soutěže zúčastnili Matyáš Sedmík (pobočka Přibyslav), Viktor Stocker a Johanka Juklová ze třídy paní učitelky Markéty Laštovičkové.

Více

Mezinárodní hudební on-line soutěž v srbském Bělehradu

Mezinárodní hudební on-line soutěž v srbském Bělehradu

Na začátku dubna 2022 se konala Mezinárodní hudební on-line soutěž v srbském Bělehradu. Soutěže se zúčastnili akordeonisté z mnoha zemí Evropy. ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod reprezentovali Kristina Veletová ze třídy paní učitelky Ivany Laštovičkové, Viktor Stocker a Anna Zajíčková ze třídy paní učitelky Markéty Laštovičkové.

Více

Mimořádný úspěch žáka výtvarného oboru v soutěži:

Mimořádný úspěch žáka výtvarného oboru v soutěži: "Bájné bytosti Křišťálového údolí "

Účastí našeho žáka v soutěži jsme se zapsali na seznam historicky prvního ročníku ojedinělé akce YGS 2022 Dětského sklářského sympozia. Odborná porota vybírala z 291 soutěžních prací, které přišly z 42 Základních uměleckých škol z dvanácti krajů České republiky. Odborná porota, v čele s ambasadorkou a čerstvou držitelkou hlavní ceny Czech Grand Design, módní návrhářkou, paní profesorkou Liběnou Rochovou, vyhodnotila pečlivě práce a vybrala z každého kraje jednoho až dva účastníky, kteří budou reprezentovat nejen svou školu, ale i svůj kraj na připravovaném sympoziu.

Více

Úspěch sboru Prímadonky na 15.ročníku celostátní soutěžní přehlídky dětských pěveckých sborů Zahrada písní 2022

Úspěch sboru Prímadonky na 15.ročníku celostátní soutěžní přehlídky dětských pěveckých sborů Zahrada písní 2022

Zahrada písní 2022 je 15. ročník celostátní soutěžní přehlídky dětských pěveckých sborů. Konala se ve spolupráci s Unií českých pěveckých sborů v termínu 9. - 10. dubna 2022 v Praze. Dívčí pěvecký sbor Prímadonky pod vedením sbormistra Ondřeje Štefáčka, ve kterém účinkuje i několik žáků pobočky ze třídy paní učitelky Michaely Štefáčkové, vystoupil ve III. kategorii se svým programem v sobotu 9. dubna.

Více

Výsledky našich žáků v krajském kole soutěže ZUŠ ve hře na dřevěné dechové nástroje

Výsledky našich žáků v krajském kole soutěže ZUŠ ve hře na dřevěné dechové nástroje

Ve středu 6. dubna 2022 se na ZUŠ Jihlavě konalo Krajské kolo soutěže žáků ZUŠ ve hře na dřevěné dechové nástroje vyhlášené MŠMT ČR pro letošní školní rok 2021/2022. Soutěže se zúčastnilo celkem 46 žáků ze základních uměleckých škol kraje Vysočina a naší ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod reprezentovalo 5 mladých hudebníků ze tří pedagogických tříd. A jaké ceny si z Jihlavy přivezli?

Více

Spolupráce s Českou studentskou filharmonií

Spolupráce s Českou studentskou filharmonií

Žákyně naší ZUŠ J. V. Stamice Jitka Musílková a absolventka Magdaléna Piskačová ze třídy pana učitele Petra Mašlaně byly osloveny Českou studentskou filharmonií s nabídkou dlouhodobé spolupráce.

Více

Výsledky žáků ZUŠ J. V. Stamice v krajském kole soutěže ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu

Výsledky žáků ZUŠ J. V. Stamice v krajském kole soutěže ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu

V pátek 18. března 2022 se v ZUŠ Jihlava konalo Krajské kolo soutěže ZUŠ vyhlášené MŠMT ČR pro školní rok 2021/2022 v sólovém a komorním zpěvu. Naši ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod reprezentovali žáci pěveckých tříd paní učitelky Michaely Štefáčkové a pana učitele Ondřeje Štefáčka. Celá krajská soutěž se nesla v přátelské a tvůrčí atmosféře, celkem se jí zúčastnilo 49 žáků pěveckých tříd z celé Vysočiny a díky podpoře našeho kraje mladí zpěváci obdrželi za své výkony i věcné odměny.

Více

Výsledky žákyň ZUŠ J. V. Stamice na Okresní soutěžní přehlídce tanečního oboru

Výsledky žákyň ZUŠ J. V. Stamice na Okresní soutěžní přehlídce tanečního oboru

Ve středu 16. března 2022 se na naší Základní umělecké škole J. V. Stamice Havlíčkův Brod konala Okresní soutěžní přehlídka tanečního oboru vyhlášená MŠMT v rámci soutěží ZUŠ pro školní rok 2021/2022. Soutěž byla podpořena MŠMT ČR a Krajem Vysočina. Soutěže se zúčastnily tři taneční soubory v počtu 20 soutěžících ze ZUŠ Chotěboř a ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod.

Více

Kompletní výsledkové listiny Okresního kola soutěže ve hře na dechové nástroje a Okresní soutěžní přehlídky tanečního oboru konaných v ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod

Kompletní výsledkové listiny Okresního kola soutěže ve hře na dechové nástroje a Okresní soutěžní přehlídky tanečního oboru konaných v ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod

Pátek 11. března 2022 se na naší ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod konalo Okresní kolo soutěže ve hře na dechové nástroje vyhlášené MŠMT ČR pro školní rok 2021/2022. Soutěž byla podpořena MŠMT ČR a Krajem Vysočina. Kompletní výsledková listina je k dispozici na webové stránce www.soutezezus.cz pod odkazy: 4. Hra na dechové nástroje - soutěžní kola - okresní - Havlíčkův Brod - výsledková listina. Další pořádanou soutěží na naší ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod byla Okresní soutěžní přehlídka tanečního oboru, která proběhla ve středu 16. března 2022 v dopoledních hodinách. Kompletní výsledková listina bude k dispozici od 17. 3. 2022 na webové stránce www.soutezezus.cz pod odkazy: 6. Soutěžní přehlídka tanečního oboru - soutěžní kola - okresní - Havlíčkův Brod - výsledková listina. Obě okresní soutěže se nesly v přátelské a tvůrčí atmosféře, jejich cílem bylo mladé instrumentalisty a tanečníky především motivovat a povzbudit v další umělecké tvorbě.

Více

Výsledky žáků ZUŠ J. V. Stamice v Okresním kole soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje

Výsledky žáků ZUŠ J. V. Stamice v Okresním kole soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje

Okresní kolo soutěže žáků ZUŠ ve hře na dechové nástroje se konalo na naší ZUŠ J. V. Stamice v Havlíčkově Brodě v pátek 11. března 2022. Soutěž byla podpořena MŠMT ČR a Krajem Vysočina. Soutěže se zúčastnilo celkem 40 žáků ze základních uměleckých škol okresu Havlíčkův Brod.

Více

MALÉ DNY HARMONIKY 2022

MALÉ DNY HARMONIKY 2022

Ve dnech 5. - 6. března 2022 se konala v německém Klingenthalu mezinárodní akordeonová soutěž „Malé dny harmoniky 2022“. Dvanáctiletý akordeonista Viktor Stocker ze třídy paní učitelky Markéty Laštovičkové skvěle reprezentoval Českou republiku i naši ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod.

Více

Kytarové duo Steffal a Kümmel na slavnostním kytarovém koncertě v cyklu Čtvero ročních období v neděli 20. března 2022

Kytarové duo Steffal a Kümmel na slavnostním kytarovém koncertě v cyklu Čtvero ročních období v neděli 20. března 2022

Milovníci kytarové hry se mohou těšit na výjimečný koncert na první jarní den v neděli 20. března 2022 od 18:00 hodin v sále Staré radnice v Havlíčkově Brodě. V rámci cyklu koncertů Čtvero ročních období vystoupí dva komorní kytarové soubory naší ZUŠ J. V. Stamice (Bel Tempo z pobočky ZUŠ v Přibyslavi pod vedením Jindřicha Macka a kytarové kvarteto z Havlíčkova Brodu pod vedením Lukáše Nováka) a také hosté slavnostního koncertu - kytarové duo Pavel Steffal a Emanuel Kümmel.

Více