Novinky

Soutěž „World Open“ v srbském Bělehradu

Soutěž „World Open“ v srbském Bělehradu

V prosinci roku 2021 se konala mezinárodní hudební on-line soutěž „World Open“ v srbském Bělehradu. Ze ZUŠ J. V. Stamice v Havlíčkově Brodě se této soutěže zúčastnil žák Viktor Stocker ze třídy paní učitelky Markéty Laštovičkové.

Více

Úspěchy akordeonového oddělení na mezinárodní soutěži v Praze

Úspěchy akordeonového oddělení na mezinárodní soutěži v Praze

Ve dnech 29. - 30. 10. 2021 se konal již 7. ročník soutěže „Mezinárodní akordeonové dny v Praze“. Soutěže se zúčastnilo přes 100 akordeonistů z Česka, Slovenska, Německa a Litvy. Výkony hodnotila mezinárodní porota, ve které zasedala i paní uč. Markéta Laštovičková. Z naší ZUŠ se této soutěže zúčastnili: Anežka Veletová, Liliana Beránková, Kristina Veletová, Aneta Glattová, Akordeonový orchestr Pohoda (ze třídy paní uč. Ivany Laštovičkové) a Viktor Stocker, Johanka Juklová, Anna Zajíčková (ze třídy paní uč. Markéty Laštovičkové).

Více

Úspěchy v soutěži „Euromusette a Goldentango“ v Rajeckých Teplicích

Úspěchy v soutěži „Euromusette a Goldentango“ v Rajeckých Teplicích

V druhé polovině října 2021 se konala již tradiční mezinárodní akordeonová soutěž „Euromusette a Goldentango“ v Rajeckých Teplicích. Soutěž se měla konat prezenčně, ale organizátoři se na poslední chvíli rozhodli pro on-line formu. I přesto bylo natáčení soutěžních videí pro žáky velkou motivací a přineslo jim mnoho cenných zkušeností. Z naší školy se soutěže zúčastnili: Anežka Veletová, Liliana Beránková, Kristina Veletová, Aneta Glattová (ze třídy paní uč. Ivany Laštovičkové) a Matyáš Sedmík, Viktor Stocker, Johanka Juklová, Adéla Tomášková, Miroslav Kružík, Anna Zajíčková (ze třídy paní uč. Markéty Laštovičkové).

Více

Mezinárodní akordeonová soutěž v italském Castelfidardu

Mezinárodní akordeonová soutěž v italském Castelfidardu

Na konci září 2021 se v italském Castelfidardu konala Mezinárodní akordeonová soutěž, jedna z největších světových soutěží v daném oboru. Naší ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod reprezentoval na této soutěži Viktor Stocker ze třídy paní uč. Markéty Laštovičkové.

Více

Žáci ZUŠ J. V. Stamice si zahráli s Českou filharmonií

Žáci ZUŠ J. V. Stamice si zahráli s Českou filharmonií

V neděli 10. října 2021 se ve zcela zaplněné Dvořákově síni Rudolfina v Praze konal společný koncert České filharmonie a žáků základních uměleckých škol ČR. Na programu byla 9. symfonie Antonína Dvořáka Z nového světa. Společného projektu s ČF se zúčastnilo celkem 60 žáků z kraje Jihomoravského, Libereckého, Pardubického a z Vysočiny, přičemž 5 žáků bylo ze ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod – ve hře na housle Jitka Musílková, Magdaléna Piskačová a Eliška Říhová, ve hře na hoboj Rostislav Lán a ve hře na fagot Jindřich Macek.

Více

Mezinárodní soutěž a festival v Austrálii

Mezinárodní soutěž a festival v Austrálii

Na konci srpna 2021 se v Austrálii konala Mezinárodní akordeonová soutěž a festival. Soutěž probíhala částečně prezenčně s možností online účasti pro cizince a zúčastnili se jí akordeonisté z celkem 16 zemí světa.

Více

Slavnostní předání Medailí MŠMT ČR a mimořádné ocenění p. učitelky Jitky Němcové

Slavnostní předání Medailí MŠMT ČR a mimořádné ocenění p. učitelky Jitky Němcové

Slavnostní předávání Medailí MŠMT ČR proběhlo v odpoledních hodinách dne 24. 8. 2021 v Sale terreně Valdštejnské zahrady Senátu Parlamentu České republiky v Praze. Vlastní slavnostní program zahájil p. senátor Jiří Drahoš, předseda Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, následovalo slovo p. ministra Roberta Plagy a vlastní slavnostní předání medailí.

Více

Talent Vysočiny 2021

Talent Vysočiny 2021

V úterý 22. června 2021proběhlo ve Žďáře nad Sázavou slavnostní vyhlášení Talentu Vysočiny 2021. Významné oceňování studentů základních a středních škol probíhá každý rok v pěti oborech: uměleckém, humanitním, přírodovědném, technickém a sportovním. Za naši ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod se za rok 2021 probojovaly do nominace v uměleckém oboru v kategorii ZŠ akordeonistky Liliana Beránková a Kristina Veletová (třída paní uč. Ivany Laštovičkové), v uměleckém oboru v kategorii SŠ akordeonistky Anna Zajíčková (třída paní uč. Markéty Laštovičkové) a Michaela Šrámková (bývalá studentka ZUŠ J.V.Stamice Havlíčkův Brod, dnes posluchačka 1. ročníku Pražské konzervatoře).

Více

1. ročník celostátní soutěže “Chci Tě slyšet” pro talentované hudebníky

1. ročník celostátní soutěže “Chci Tě slyšet” pro talentované hudebníky

Akordeonista Viktor Stocker ze třídy paní uč. Markéty Laštovičkové se v červnu 2021 zúčastnil celostátní soutěže “Chci Tě slyšet” pro talentované hudebníky do 15 let napříč všemi nástroji. Do soutěže se přihlásilo více než 600 dětí, které byly rozděleny do 4 kategorií. Na základě zaslaných videí odborná porota vybrala 20 finalistů, mezi kterými byl i Viktor Stocker.

Více

Celostátní akordeonová soutěž s výběrem kandidátů na soutěž světovou CMA

Celostátní akordeonová soutěž s výběrem kandidátů na soutěž světovou CMA

Ve dnech 19. - 20. 6. 2021 se v Dobřanech konala Celostátní akordeonová soutěž s výběrem kandidátů na světovou soutěž CMA. Ze ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod se soutěže zúčastnili Miroslav Kružík, Viktor Stocker a Anna Zajíčková ze třídy paní uč. Markéty Laštovičkové a dále pak Liliana Beránková, Anežka Veletová a Kristina Veletová ze třídy paní uč. Ivany Laštovičkové.

Více

Mezinárodní soutěže „Italia Award 2021“ v Itálii a „Accordeonus“ v rámci festivalu Orfeus v Bosně a Hercegovině

Mezinárodní soutěže „Italia Award 2021“ v Itálii a „Accordeonus“ v rámci festivalu Orfeus v Bosně a Hercegovině

V květnu a červnu 2021 se akordeonista Viktor Stocker ze třídy paní uč. Markéty Laštovičkové zúčastnil s mimořádným úspěchem dvou on-line mezinárodních akordeonových soutěží.

Více

49. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice

49. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice

Do letošního 49. ročníku na téma „ROBOT a umělá inteligence“ přišlo celkem 11 213 soutěžních prací ze 72 zemí.

Více