Novinky

Komorní výstava Hommage à Václav Černoch

Komorní výstava Hommage à Václav Černoch

Generační pocta výtvarníku a pedagogu Václavu Černochovi, který svým působením v havlíčkobrodské Základní umělecké škole na Smetanově náměstí trvale ovlivnil několik generací svých žáků. Vernisáž výstavy proběhne v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě v pátek 2. 7. 2021 v 18:00 hodin.

Více

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL od 24. května  2021 do odvolání

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL od 24. května 2021 do odvolání

POZOR - v návaznosti na jednání Vlády ČR a vydaná mimořádná opatření je, s účinností od pondělí 24. května 2021 do odvolání, v ZUŠ umožněna osobní přítomnost na skupinové konzultaci a osobní přítomnost v počtu vyšším než 10 žáků za stanovených podmínek pro účastníky vzdělávání

Více

1. ročník soutěže Czech Accordion Online Competition 2021

1. ročník soutěže Czech Accordion Online Competition 2021

Začátkem května 2021 se konal 1. ročník soutěže Czech Accordion Online Competition 2021. Velkým překvapením pro organizátory, porotce i soutěžící byla vysoká úroveň a kvalita výkonů. Soutěže se zúčastnilo celkem přes 200 soutěžících ze 17 zemí světa. Z naší ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod soutěžilo hned několik akordeonistů: Anežka Veletová, Kristina Veletová, Liliana Beránková ze třídy paní učitelky Ivany Laštovičkové a Viktor Stocker, Johana Juklová, Anna Zajíčková ze třídy paní učitelky Markéty Laštovičkové, která se soutěže zúčastnila také.

Více

58. ročník Mezinárodní akordeonové soutěže v Klingenthalu

58. ročník Mezinárodní akordeonové soutěže v Klingenthalu

Na začátku května 2021 se v Německu konal 58. ročník Mezinárodní akordeonové soutěže v Klingenthalu, jedné z nejprestižnějších akordeonových soutěží na světě. Soutěž se konala online formou pomocí zaslaných videí.

Více

Accordion Star International Competition 2021 v USA

Accordion Star International Competition 2021 v USA

Na konci dubna 2021 se v Americe konala soutěž Accordion Star International Competition 2021. Soutěž se konala online formou a byla hodnocena na základě zaslaných nahrávek.

Více

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL od 10. května  2021 do odvolání

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL od 10. května 2021 do odvolání

POZOR - v návaznosti na jednání Vlády ČR a vydaná mimořádná opatření je, s účinností od pondělí 10. května 2021 do odvolání, v ZUŠ povolena individuální prezenční výuka 1x1 a osobní přítomnost na skupinové konzultaci nebo výuce ve vnitřních prostorech v nejvyšším počtu 3 žáků (3 žáci a jeden pedagogický pracovník). Dále jsou umožněny, dle stanovených pravidel, skupinové konzultace ve vnějších prostorech.

Více

Přijímací talentové zkoušky do výtvarného oboru

Přijímací talentové zkoušky do výtvarného oboru

Zájemce o studium výtvarného oboru zveme k přijímacím talentovým zkouškám, které proběhnou ve čtvrtek 3. 6. 2021 v hlavní budově školy v Havlíčkově Brodě na Smetanově náměstí čp. 31 v čase od 14:00 do 17:00 hodin (učebny VO č. 30 a 32). Ke studiu mohou být přijati žáci od 5 let věku. Výuka v základním prezenčním studiu probíhá 1x týdně 3 vyučovací hodiny.

Více

12. ročník soutěže World Open Online Music Competition

12. ročník soutěže World Open Online Music Competition

Koncem měsíce dubna 2021 proběhl v Srbsku 12. ročník on-line soutěže World Open Online Music Competition. Akordeonovou soutěž hodnotili odborníci z Polska, Ruska, Finska a Vietnamu. Soutěže ve hře na akordeon se za ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod zúčastnili žákyně: Liliana Beránková, Anežka Veletová, Kristina Veletová (třída učitelky Ivany Laštovičkové) a Anna Zajíčková (třída učitelky Markéty Laštovičkové).

Více

Akordeonista Viktor Stocker zvítězil na mezinárodní soutěži ve Vilniusu

Akordeonista Viktor Stocker zvítězil na mezinárodní soutěži ve Vilniusu

Akordeonista Viktor Stocker ze třídy paní učitelky Markéty Laštovičkové reprezentoval ZUŠ J. V. Stamice na Mezinárodní akordeonové soutěži ve Vilniusu.

Více

Srdečně Vás zveme na výstavu prací žáků naší ZUŠ v termínu 8. 5. 2021- 13. 6. 2021

Srdečně Vás zveme na výstavu prací žáků naší ZUŠ v termínu 8. 5. 2021- 13. 6. 2021

Výstava prací žáků ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod s názvem "ZUŠ *za sklem*" proběhne od 8. 5. 2021 do 13. 6. 2021 na Havlíčkově náměstí a v jeho blízkém okolí ve výlohách místních obchodů a provozoven. Práce studentů byly vytvořeny během distanční výuky.

Více

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL od 12. dubna 2021 do odvolání

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL od 12. dubna 2021 do odvolání

POZOR - v návaznosti na jednání Vlády ČR a vydaná mimořádná opatření je, s účinností od pondělí 12. dubna 2021 do odvolání, v ZUŠ povolena individuální prezenční výuka 1x1 a individuální konzultace v kolektivní či skupinové výuce (jeden žák a jeden pedagogický pracovník).

Více

Pro milovníky hudby a zejména akordeonu

Pro milovníky hudby a zejména akordeonu

Milovníci hudby a zvláště akordeonu najdou na stránkách naší školy pod záložkou Akordeonové oddělení (v sekci Hudební obor) odkaz na on-line koncert připravený třídou paní učitelky Markéty Laštovičkové. Z připraveného koncertu mám velikou radost. Všem posluchačům a příznivcům školy přeji příjemný poslech a všem účinkujícím i paní učitelce moc děkuji! Jindřich Macek, ředitel

Více