Archiv novinek - hudební obor

Výsledky našich žáků v krajském kole soutěže ZUŠ ve hře na dřevěné dechové nástroje

Výsledky našich žáků v krajském kole soutěže ZUŠ ve hře na dřevěné dechové nástroje

Ve středu 6. dubna 2022 se na ZUŠ Jihlavě konalo Krajské kolo soutěže žáků ZUŠ ve hře na dřevěné dechové nástroje vyhlášené MŠMT ČR pro letošní školní rok 2021/2022. Soutěže se zúčastnilo celkem 46 žáků ze základních uměleckých škol kraje Vysočina a naší ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod reprezentovalo 5 mladých hudebníků ze tří pedagogických tříd. A jaké ceny si z Jihlavy přivezli?

Více

Spolupráce s Českou studentskou filharmonií

Spolupráce s Českou studentskou filharmonií

Žákyně naší ZUŠ J. V. Stamice Jitka Musílková a absolventka Magdaléna Piskačová ze třídy pana učitele Petra Mašlaně byly osloveny Českou studentskou filharmonií s nabídkou dlouhodobé spolupráce.

Více

Výsledky žáků ZUŠ J. V. Stamice v krajském kole soutěže ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu

Výsledky žáků ZUŠ J. V. Stamice v krajském kole soutěže ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu

V pátek 18. března 2022 se v ZUŠ Jihlava konalo Krajské kolo soutěže ZUŠ vyhlášené MŠMT ČR pro školní rok 2021/2022 v sólovém a komorním zpěvu. Naši ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod reprezentovali žáci pěveckých tříd paní učitelky Michaely Štefáčkové a pana učitele Ondřeje Štefáčka. Celá krajská soutěž se nesla v přátelské a tvůrčí atmosféře, celkem se jí zúčastnilo 49 žáků pěveckých tříd z celé Vysočiny a díky podpoře našeho kraje mladí zpěváci obdrželi za své výkony i věcné odměny.

Více

Kompletní výsledkové listiny Okresního kola soutěže ve hře na dechové nástroje a Okresní soutěžní přehlídky tanečního oboru konaných v ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod

Kompletní výsledkové listiny Okresního kola soutěže ve hře na dechové nástroje a Okresní soutěžní přehlídky tanečního oboru konaných v ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod

Pátek 11. března 2022 se na naší ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod konalo Okresní kolo soutěže ve hře na dechové nástroje vyhlášené MŠMT ČR pro školní rok 2021/2022. Soutěž byla podpořena MŠMT ČR a Krajem Vysočina. Kompletní výsledková listina je k dispozici na webové stránce www.soutezezus.cz pod odkazy: 4. Hra na dechové nástroje - soutěžní kola - okresní - Havlíčkův Brod - výsledková listina. Další pořádanou soutěží na naší ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod byla Okresní soutěžní přehlídka tanečního oboru, která proběhla ve středu 16. března 2022 v dopoledních hodinách. Kompletní výsledková listina bude k dispozici od 17. 3. 2022 na webové stránce www.soutezezus.cz pod odkazy: 6. Soutěžní přehlídka tanečního oboru - soutěžní kola - okresní - Havlíčkův Brod - výsledková listina. Obě okresní soutěže se nesly v přátelské a tvůrčí atmosféře, jejich cílem bylo mladé instrumentalisty a tanečníky především motivovat a povzbudit v další umělecké tvorbě.

Více

Výsledky žáků ZUŠ J. V. Stamice v Okresním kole soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje

Výsledky žáků ZUŠ J. V. Stamice v Okresním kole soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje

Okresní kolo soutěže žáků ZUŠ ve hře na dechové nástroje se konalo na naší ZUŠ J. V. Stamice v Havlíčkově Brodě v pátek 11. března 2022. Soutěž byla podpořena MŠMT ČR a Krajem Vysočina. Soutěže se zúčastnilo celkem 40 žáků ze základních uměleckých škol okresu Havlíčkův Brod.

Více

MALÉ DNY HARMONIKY 2022

MALÉ DNY HARMONIKY 2022

Ve dnech 5. - 6. března 2022 se konala v německém Klingenthalu mezinárodní akordeonová soutěž „Malé dny harmoniky 2022“. Dvanáctiletý akordeonista Viktor Stocker ze třídy paní učitelky Markéty Laštovičkové skvěle reprezentoval Českou republiku i naši ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod.

Více

Kytarové duo Steffal a Kümmel na slavnostním kytarovém koncertě v cyklu Čtvero ročních období v neděli 20. března 2022

Kytarové duo Steffal a Kümmel na slavnostním kytarovém koncertě v cyklu Čtvero ročních období v neděli 20. března 2022

Milovníci kytarové hry se mohou těšit na výjimečný koncert na první jarní den v neděli 20. března 2022 od 18:00 hodin v sále Staré radnice v Havlíčkově Brodě. V rámci cyklu koncertů Čtvero ročních období vystoupí dva komorní kytarové soubory naší ZUŠ J. V. Stamice (Bel Tempo z pobočky ZUŠ v Přibyslavi pod vedením Jindřicha Macka a kytarové kvarteto z Havlíčkova Brodu pod vedením Lukáše Nováka) a také hosté slavnostního koncertu - kytarové duo Pavel Steffal a Emanuel Kümmel.

Více

Výsledky žáků ZUŠ J. V. Stamice v Okresním kole soutěže ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu

Výsledky žáků ZUŠ J. V. Stamice v Okresním kole soutěže ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu

Ve středu 9. února 2022 se na naší ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod konalo Okresní kolo soutěže vyhlášené MŠMT ČR pro školní rok 2021/2022 v sólovém a komorním zpěvu. Soutěž byla podpořena MŠMT ČR a Krajem Vysočina. Naši ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod reprezentovali žáci pěveckých tříd pana učitele Ondřeje Štefáčka a paní učitelky Michaely Štefáčkové. Celá okresní soutěž se nesla v přátelské a tvůrčí atmosféře, jejím cílem bylo mladé zpěváky motivovat a povzbudit v další umělecké tvorbě. Do krajského kola však mohlo postoupit pouze 7 sólových výkonů a 3 výkony v komorním zpěvu. Díky podpoře našeho kraje Vysočina mladí zpěváci obdrželi také věcné odměny. Jaké umístění si naši žáci ze soutěže odnesli?

Více

Kompletní výsledková listina Okresního kola soutěže v sólovém a komorním zpěvu konané v ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod

Kompletní výsledková listina Okresního kola soutěže v sólovém a komorním zpěvu konané v ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod

Ve středu 9. února 2022 se na naší ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod konalo Okresní kolo soutěže v sólovém a komorním zpěvu vyhlášené MŠMT ČR pro školní rok 2021/2022. Soutěž byla podpořena MŠMT ČR a Krajem Vysočina. Celá okresní soutěž se nesla v přátelské a tvůrčí atmosféře, jejím cílem bylo mladé zpěváky především motivovat a povzbudit v další umělecké tvorbě. Kompletní výsledková listina je k dispozici na webové stránce www.soutezezus.cz pod odkazy: 1. Sólový a komorní zpěv - soutěžní kola - okresní - Havlíčkův Brod - výsledková listina.

Více

Viktor Stocker získal prestižní ocenění pro mladé skladatele

Viktor Stocker získal prestižní ocenění pro mladé skladatele

Dvanáctiletý Viktor Stocker ze ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod si již, díky řadě ocenění z mezinárodních soutěží, vybudoval renomé jako špičkový akordeonista nejen u nás, ale i za hranicemi České republiky. Nyní si však na své konto připsal i první skladatelský úspěch. Vlastní tvorbě se přitom věnuje pouze okrajově vedle hry na akordeon pod vedením své paní učitelky Markéty Laštovičkové.

Více

Kopie - Viktor Stocker získal prestižní ocenění pro mladé skladatele

Kopie - Viktor Stocker získal prestižní ocenění pro mladé skladatele

Dvanáctiletý Viktor Stocker ze ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod si již, díky řadě ocenění z mezinárodních soutěží, vybudoval renomé jako špičkový akordeonista nejen u nás, ale i za hranicemi České republiky. Nyní si však na své konto připsal i první skladatelský úspěch. Vlastní tvorbě se přitom věnuje pouze okrajově vedle hry na akordeon pod vedením své paní učitelky Markéty Laštovičkové.

Více

Světová akordeonová soutěž CMA

Světová akordeonová soutěž CMA

V průběhu podzimu 2021 se konala jedna z největších světových akordeonových soutěží CMA. Kvůli současné koronavirové situaci soutěž probíhala částečně prezenčně a částečně on-line formou. Všichni účastníci se nejprve museli kvalifikovat z prezenčních národních kol. V České republice se hráči kvalifikovali z Národní akordeonové soutěže v Dobřanech.

Více