Archiv novinek - hudební obor

Žáci ZUŠ J. V. Stamice si zahráli s Českou filharmonií

Žáci ZUŠ J. V. Stamice si zahráli s Českou filharmonií

V neděli 10. října 2021 se ve zcela zaplněné Dvořákově síni Rudolfina v Praze konal společný koncert České filharmonie a žáků základních uměleckých škol ČR. Na programu byla 9. symfonie Antonína Dvořáka Z nového světa. Společného projektu s ČF se zúčastnilo celkem 60 žáků z kraje Jihomoravského, Libereckého, Pardubického a z Vysočiny, přičemž 5 žáků bylo ze ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod – ve hře na housle Jitka Musílková, Magdaléna Piskačová a Eliška Říhová, ve hře na hoboj Rostislav Lán a ve hře na fagot Jindřich Macek.

Více

Mezinárodní soutěž a festival v Austrálii

Mezinárodní soutěž a festival v Austrálii

Na konci srpna 2021 se v Austrálii konala Mezinárodní akordeonová soutěž a festival. Soutěž probíhala částečně prezenčně s možností online účasti pro cizince a zúčastnili se jí akordeonisté z celkem 16 zemí světa.

Více

Talent Vysočiny 2021

Talent Vysočiny 2021

V úterý 22. června 2021proběhlo ve Žďáře nad Sázavou slavnostní vyhlášení Talentu Vysočiny 2021. Významné oceňování studentů základních a středních škol probíhá každý rok v pěti oborech: uměleckém, humanitním, přírodovědném, technickém a sportovním. Za naši ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod se za rok 2021 probojovaly do nominace v uměleckém oboru v kategorii ZŠ akordeonistky Liliana Beránková a Kristina Veletová (třída paní uč. Ivany Laštovičkové), v uměleckém oboru v kategorii SŠ akordeonistky Anna Zajíčková (třída paní uč. Markéty Laštovičkové) a Michaela Šrámková (bývalá studentka ZUŠ J.V.Stamice Havlíčkův Brod, dnes posluchačka 1. ročníku Pražské konzervatoře).

Více

1. ročník celostátní soutěže “Chci Tě slyšet” pro talentované hudebníky

1. ročník celostátní soutěže “Chci Tě slyšet” pro talentované hudebníky

Akordeonista Viktor Stocker ze třídy paní uč. Markéty Laštovičkové se v červnu 2021 zúčastnil celostátní soutěže “Chci Tě slyšet” pro talentované hudebníky do 15 let napříč všemi nástroji. Do soutěže se přihlásilo více než 600 dětí, které byly rozděleny do 4 kategorií. Na základě zaslaných videí odborná porota vybrala 20 finalistů, mezi kterými byl i Viktor Stocker.

Více

Celostátní akordeonová soutěž s výběrem kandidátů na soutěž světovou CMA

Celostátní akordeonová soutěž s výběrem kandidátů na soutěž světovou CMA

Ve dnech 19. - 20. 6. 2021 se v Dobřanech konala Celostátní akordeonová soutěž s výběrem kandidátů na světovou soutěž CMA. Ze ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod se soutěže zúčastnili Miroslav Kružík, Viktor Stocker a Anna Zajíčková ze třídy paní uč. Markéty Laštovičkové a dále pak Liliana Beránková, Anežka Veletová a Kristina Veletová ze třídy paní uč. Ivany Laštovičkové.

Více

Mezinárodní soutěže „Italia Award 2021“ v Itálii a „Accordeonus“ v rámci festivalu Orfeus v Bosně a Hercegovině

Mezinárodní soutěže „Italia Award 2021“ v Itálii a „Accordeonus“ v rámci festivalu Orfeus v Bosně a Hercegovině

V květnu a červnu 2021 se akordeonista Viktor Stocker ze třídy paní uč. Markéty Laštovičkové zúčastnil s mimořádným úspěchem dvou on-line mezinárodních akordeonových soutěží.

Více

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL od 24. května  2021 do odvolání

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL od 24. května 2021 do odvolání

POZOR - v návaznosti na jednání Vlády ČR a vydaná mimořádná opatření je, s účinností od pondělí 24. května 2021 do odvolání, v ZUŠ umožněna osobní přítomnost na skupinové konzultaci a osobní přítomnost v počtu vyšším než 10 žáků za stanovených podmínek pro účastníky vzdělávání

Více

1. ročník soutěže Czech Accordion Online Competition 2021

1. ročník soutěže Czech Accordion Online Competition 2021

Začátkem května 2021 se konal 1. ročník soutěže Czech Accordion Online Competition 2021. Velkým překvapením pro organizátory, porotce i soutěžící byla vysoká úroveň a kvalita výkonů. Soutěže se zúčastnilo celkem přes 200 soutěžících ze 17 zemí světa. Z naší ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod soutěžilo hned několik akordeonistů: Anežka Veletová, Kristina Veletová, Liliana Beránková ze třídy paní učitelky Ivany Laštovičkové a Viktor Stocker, Johana Juklová, Anna Zajíčková ze třídy paní učitelky Markéty Laštovičkové, která se soutěže zúčastnila také.

Více

58. ročník Mezinárodní akordeonové soutěže v Klingenthalu

58. ročník Mezinárodní akordeonové soutěže v Klingenthalu

Na začátku května 2021 se v Německu konal 58. ročník Mezinárodní akordeonové soutěže v Klingenthalu, jedné z nejprestižnějších akordeonových soutěží na světě. Soutěž se konala online formou pomocí zaslaných videí.

Více

Accordion Star International Competition 2021 v USA

Accordion Star International Competition 2021 v USA

Na konci dubna 2021 se v Americe konala soutěž Accordion Star International Competition 2021. Soutěž se konala online formou a byla hodnocena na základě zaslaných nahrávek.

Více

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL od 10. května  2021 do odvolání

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL od 10. května 2021 do odvolání

POZOR - v návaznosti na jednání Vlády ČR a vydaná mimořádná opatření je, s účinností od pondělí 10. května 2021 do odvolání, v ZUŠ povolena individuální prezenční výuka 1x1 a osobní přítomnost na skupinové konzultaci nebo výuce ve vnitřních prostorech v nejvyšším počtu 3 žáků (3 žáci a jeden pedagogický pracovník). Dále jsou umožněny, dle stanovených pravidel, skupinové konzultace ve vnějších prostorech.

Více

12. ročník soutěže World Open Online Music Competition

12. ročník soutěže World Open Online Music Competition

Koncem měsíce dubna 2021 proběhl v Srbsku 12. ročník on-line soutěže World Open Online Music Competition. Akordeonovou soutěž hodnotili odborníci z Polska, Ruska, Finska a Vietnamu. Soutěže ve hře na akordeon se za ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod zúčastnili žákyně: Liliana Beránková, Anežka Veletová, Kristina Veletová (třída učitelky Ivany Laštovičkové) a Anna Zajíčková (třída učitelky Markéty Laštovičkové).

Více