Novinky

Krajské kolo soutěže žáků ZUŠ ve hře na klavír

Krajské kolo soutěže žáků ZUŠ ve hře na klavír

Ve dnech 25. a 26. března 2024 se na ZUŠ v Jihlavě konalo krajské kolo soutěže žáků ZUŠ ve hře na klavír. Soutěže se postupně zúčastnilo celkem 61 klavíristů z celého kraje Vysočina a naši ZUŠ J. V. Stamice zde v VII. kategorii reprezentoval Jaromír Kachlík.

Více

Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na kytaru

Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na kytaru

Ve čtvrtek 21. března 2024 se na naší ZUŠ J. V. Stamice konalo okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na kytaru. Soutěže se zúčastnilo celkem 17 soutěžících ze čtyř základních uměleckých škol okresu Havlíčkův Brod. Díky podpoře UR ZUŠ a našeho kraje Vysočina mladí hudebníci obdrželi také věcné odměny. Kompletní výsledková listina je k dispozici na webové stránce www.soutezezus.cz pod odkazem: 1. Hra na kytaru - soutěžní kola - okresní - Havlíčkův Brod - výsledková listina. Jak dopadli žáci zastupující naší školu?

Více

Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje

Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje

Ve středu 13. března 2024 se na naší ZUŠ J. V. Stamice konalo okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje. Soutěže se zúčastnilo celkem 14 soutěžících ze tří základních uměleckých škol okresu Havlíčkův Brod. Díky podpoře UR ZUŠ a našeho kraje Vysočina mladí hudebníci obdrželi také věcné odměny. Kompletní výsledková listina je k dispozici na webové stránce www.soutezezus.cz pod odkazem: 3. Hra na smyčcové nástroje - soutěžní kola - okresní - Havlíčkův Brod - výsledková listina. Jak dopadly žákyně reprezentující naší školu?

Více

Celostátní výtvarná soutěž v GVU

Celostátní výtvarná soutěž v GVU

Žáci naší ZUŠ J. V. Stamice se zúčastnili výtvarné soutěže k výstavě „To není hřbitov, toť můj sad… Kytice Karla Jaromíra Erbena“. Účast v soutěži byla, dle informací od organizátorů, velice četná. Prací se sešlo mnoho ze všech koutů celé České republiky, což potěšilo organizátory soutěže, a s přihlédnutím k množství prací se rozhodli rozšířit posuzované kategorie o speciální kategorii přímo určenou pro ZUŠ. Porota složená z odborných pracovníků galerie vybrala vždy šest nejlepších prací. Výstava finálových prací doplněná některými dalšími vybranými díly proběhne v termínu od 29. 5. do 9. 6. 2024 v suterénních prostorách GVU v Havlíčkově Brodě. A jak naše žákyně z výtvarného oboru v kategorii ZUŠ dopadly?

Více

První ročník mezinárodní akordeonové soutěže v Kroměříži

První ročník mezinárodní akordeonové soutěže v Kroměříži

Ve dnech 1. - 2. března 2024 se v Kroměříži konal 1. ročník mezinárodní akordeonové soutěže ACCOKroměříž se zaměřením na komorní hru. Soutěž byla dělena dle věkových kategorií, avšak obsazení komorních těles nebylo více specifikováno. Proto si porota mohla vyslechnout nepřeberné množství nejrůznějších nástrojových kombinací, kde samozřejmě nesměl chybět akordeon. V mezinárodní odborné porotě zasedla jako jedna ze dvou českých zástupců i paní uč. Ivana Laštovičková. Z naší ZUŠ J. V. Stamice se soutěže zúčastnila dvě dua, která pracují pod vedením Markéty Laštovičkové a Petra Mašlaně.

Více

Okresní kolo soutěže žáků ZUŠ ve hře na klavír

Okresní kolo soutěže žáků ZUŠ ve hře na klavír

Ve středu 28. února 2024 se na ZUŠ v Chotěboři konalo okresní kolo soutěže žáků ZUŠ ve hře na klavír. Soutěže se zúčastnilo celkem 34 klavíristů z okresu Havlíčkův Brod a naši ZUŠ zde reprezentovali Monika Popíková a Jaromír Kachlík.

Více

Mezinárodní akordeonová soutěž ve Vídni

Mezinárodní akordeonová soutěž ve Vídni

Dne 25. února 2024 se konala mezinárodní akordeonová soutěž VAMÖ Akkordeon-Wettbewerb ve Vídni. Z naší ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod se soutěže zúčastnil Viktor Stocker ze třídy paní uč. Markéty Laštovičkové, který zároveň již dojíždí na pravidelné konzultace na Janáčkovu konzervatoř v Ostravě k panu prof. Marcinu Jabłońkému.

Více

Mezinárodní online soutěž v srbském Bělehradu

Mezinárodní online soutěž v srbském Bělehradu

V měsíci prosinci 2023 se konala Mezinárodní hudební online soutěž v srbském Bělehradu. Z naší ZUŠ J. V. Stamice se soutěže zúčastnilo Duo Musílková & Juklová (Jitka Musílková – housle, Johanka Juklová – akordeon) ze třídy Markéty Laštovičkové a Petra Mašlaně.

Více

Trophée mondial de l’accordéon

Trophée mondial de l’accordéon

V průběhu měsíce listopadu 2023 se konalo mezinárodní kolo celosvětové soutěže Trophée mondial de l’accordéon. Kvalifikační kolo pro tuto prestižní soutěž proběhlo v červnu 2023 na Celostátní akordeonové soutěži v Dobřanech, avšak někteří soutěžící získali nominaci také na Mezinárodní akordeonové soutěži v chorvatské Pule.

Více

Mezinárodní akordeonové dny v Praze...

Mezinárodní akordeonové dny v Praze...

Na konci října 2023 proběhly v Praze tradiční IX. Mezinárodní akordeonové dny. Náročného soutěžního klání za účasti 8 států Evropy se zúčastnili i akordeonisté z naší ZUŠ J. V. Stamice z Havlíčkova Brodu.

Více

Talent Vysočiny 2023

Talent Vysočiny 2023

Na konci školního roku, v úterý 27. června 2023, proběhlo v kulturním domě ve Žďáře nad Sázavou již tradiční vyhlášení Talentu Vysočiny. Naší ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod reprezentovaly tři studentky akordeonového oddělení.

Více

V polovině června 2023 proběhla v Dobřanech Celostátní akordeonová soutěž s výběrem kandidátů na světovou soutěž CMA

V polovině června 2023 proběhla v Dobřanech Celostátní akordeonová soutěž s výběrem kandidátů na světovou soutěž CMA

V Dobřanech ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod reprezentovali: Veletová Anežka, Zbortková Viktorie, Beran Ondřej, Veletová Kristina, Glattová Aneta, Akordeonový orchestr Pohoda (třída paní uč. Ivany Laštovičkové), Petr Stránský, Johanka Juklová, Adéla Tomášková, Miroslav Kružík, duo housle a akordeon, 2 akordeonová tria (třída paní uč. Markéty Laštovičkové). O postupech a umístění v soutěži rozhodovaly v mnohých kategoriích i setiny bodu.

Více