Novinky

MALÉ DNY HARMONIKY 2022

MALÉ DNY HARMONIKY 2022

Ve dnech 5. - 6. března 2022 se konala v německém Klingenthalu mezinárodní akordeonová soutěž „Malé dny harmoniky 2022“. Dvanáctiletý akordeonista Viktor Stocker ze třídy paní učitelky Markéty Laštovičkové skvěle reprezentoval Českou republiku i naši ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod.

Více

Kytarové duo Steffal a Kümmel na slavnostním kytarovém koncertě v cyklu Čtvero ročních období v neděli 20. března 2022

Kytarové duo Steffal a Kümmel na slavnostním kytarovém koncertě v cyklu Čtvero ročních období v neděli 20. března 2022

Milovníci kytarové hry se mohou těšit na výjimečný koncert na první jarní den v neděli 20. března 2022 od 18:00 hodin v sále Staré radnice v Havlíčkově Brodě. V rámci cyklu koncertů Čtvero ročních období vystoupí dva komorní kytarové soubory naší ZUŠ J. V. Stamice (Bel Tempo z pobočky ZUŠ v Přibyslavi pod vedením Jindřicha Macka a kytarové kvarteto z Havlíčkova Brodu pod vedením Lukáše Nováka) a také hosté slavnostního koncertu - kytarové duo Pavel Steffal a Emanuel Kümmel.

Více

Výsledky žáků ZUŠ J. V. Stamice v Okresním kole soutěže ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu

Výsledky žáků ZUŠ J. V. Stamice v Okresním kole soutěže ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu

Ve středu 9. února 2022 se na naší ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod konalo Okresní kolo soutěže vyhlášené MŠMT ČR pro školní rok 2021/2022 v sólovém a komorním zpěvu. Soutěž byla podpořena MŠMT ČR a Krajem Vysočina. Naši ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod reprezentovali žáci pěveckých tříd pana učitele Ondřeje Štefáčka a paní učitelky Michaely Štefáčkové. Celá okresní soutěž se nesla v přátelské a tvůrčí atmosféře, jejím cílem bylo mladé zpěváky motivovat a povzbudit v další umělecké tvorbě. Do krajského kola však mohlo postoupit pouze 7 sólových výkonů a 3 výkony v komorním zpěvu. Díky podpoře našeho kraje Vysočina mladí zpěváci obdrželi také věcné odměny. Jaké umístění si naši žáci ze soutěže odnesli?

Více

Kompletní výsledková listina Okresního kola soutěže v sólovém a komorním zpěvu konané v ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod

Kompletní výsledková listina Okresního kola soutěže v sólovém a komorním zpěvu konané v ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod

Ve středu 9. února 2022 se na naší ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod konalo Okresní kolo soutěže v sólovém a komorním zpěvu vyhlášené MŠMT ČR pro školní rok 2021/2022. Soutěž byla podpořena MŠMT ČR a Krajem Vysočina. Celá okresní soutěž se nesla v přátelské a tvůrčí atmosféře, jejím cílem bylo mladé zpěváky především motivovat a povzbudit v další umělecké tvorbě. Kompletní výsledková listina je k dispozici na webové stránce www.soutezezus.cz pod odkazy: 1. Sólový a komorní zpěv - soutěžní kola - okresní - Havlíčkův Brod - výsledková listina.

Více

Viktor Stocker získal prestižní ocenění pro mladé skladatele

Viktor Stocker získal prestižní ocenění pro mladé skladatele

Dvanáctiletý Viktor Stocker ze ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod si již, díky řadě ocenění z mezinárodních soutěží, vybudoval renomé jako špičkový akordeonista nejen u nás, ale i za hranicemi České republiky. Nyní si však na své konto připsal i první skladatelský úspěch. Vlastní tvorbě se přitom věnuje pouze okrajově vedle hry na akordeon pod vedením své paní učitelky Markéty Laštovičkové.

Více

Kopie - Viktor Stocker získal prestižní ocenění pro mladé skladatele

Kopie - Viktor Stocker získal prestižní ocenění pro mladé skladatele

Dvanáctiletý Viktor Stocker ze ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod si již, díky řadě ocenění z mezinárodních soutěží, vybudoval renomé jako špičkový akordeonista nejen u nás, ale i za hranicemi České republiky. Nyní si však na své konto připsal i první skladatelský úspěch. Vlastní tvorbě se přitom věnuje pouze okrajově vedle hry na akordeon pod vedením své paní učitelky Markéty Laštovičkové.

Více

Světová akordeonová soutěž CMA

Světová akordeonová soutěž CMA

V průběhu podzimu 2021 se konala jedna z největších světových akordeonových soutěží CMA. Kvůli současné koronavirové situaci soutěž probíhala částečně prezenčně a částečně on-line formou. Všichni účastníci se nejprve museli kvalifikovat z prezenčních národních kol. V České republice se hráči kvalifikovali z Národní akordeonové soutěže v Dobřanech.

Více

Soutěž „World Open“ v srbském Bělehradu

Soutěž „World Open“ v srbském Bělehradu

V prosinci roku 2021 se konala mezinárodní hudební on-line soutěž „World Open“ v srbském Bělehradu. Ze ZUŠ J. V. Stamice v Havlíčkově Brodě se této soutěže zúčastnil žák Viktor Stocker ze třídy paní učitelky Markéty Laštovičkové.

Více

Úspěchy akordeonového oddělení na mezinárodní soutěži v Praze

Úspěchy akordeonového oddělení na mezinárodní soutěži v Praze

Ve dnech 29. - 30. 10. 2021 se konal již 7. ročník soutěže „Mezinárodní akordeonové dny v Praze“. Soutěže se zúčastnilo přes 100 akordeonistů z Česka, Slovenska, Německa a Litvy. Výkony hodnotila mezinárodní porota, ve které zasedala i paní uč. Markéta Laštovičková. Z naší ZUŠ se této soutěže zúčastnili: Anežka Veletová, Liliana Beránková, Kristina Veletová, Aneta Glattová, Akordeonový orchestr Pohoda (ze třídy paní uč. Ivany Laštovičkové) a Viktor Stocker, Johanka Juklová, Anna Zajíčková (ze třídy paní uč. Markéty Laštovičkové).

Více

Úspěchy v soutěži „Euromusette a Goldentango“ v Rajeckých Teplicích

Úspěchy v soutěži „Euromusette a Goldentango“ v Rajeckých Teplicích

V druhé polovině října 2021 se konala již tradiční mezinárodní akordeonová soutěž „Euromusette a Goldentango“ v Rajeckých Teplicích. Soutěž se měla konat prezenčně, ale organizátoři se na poslední chvíli rozhodli pro on-line formu. I přesto bylo natáčení soutěžních videí pro žáky velkou motivací a přineslo jim mnoho cenných zkušeností. Z naší školy se soutěže zúčastnili: Anežka Veletová, Liliana Beránková, Kristina Veletová, Aneta Glattová (ze třídy paní uč. Ivany Laštovičkové) a Matyáš Sedmík, Viktor Stocker, Johanka Juklová, Adéla Tomášková, Miroslav Kružík, Anna Zajíčková (ze třídy paní uč. Markéty Laštovičkové).

Více

Mezinárodní akordeonová soutěž v italském Castelfidardu

Mezinárodní akordeonová soutěž v italském Castelfidardu

Na konci září 2021 se v italském Castelfidardu konala Mezinárodní akordeonová soutěž, jedna z největších světových soutěží v daném oboru. Naší ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod reprezentoval na této soutěži Viktor Stocker ze třídy paní uč. Markéty Laštovičkové.

Více

Žáci ZUŠ J. V. Stamice si zahráli s Českou filharmonií

Žáci ZUŠ J. V. Stamice si zahráli s Českou filharmonií

V neděli 10. října 2021 se ve zcela zaplněné Dvořákově síni Rudolfina v Praze konal společný koncert České filharmonie a žáků základních uměleckých škol ČR. Na programu byla 9. symfonie Antonína Dvořáka Z nového světa. Společného projektu s ČF se zúčastnilo celkem 60 žáků z kraje Jihomoravského, Libereckého, Pardubického a z Vysočiny, přičemž 5 žáků bylo ze ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod – ve hře na housle Jitka Musílková, Magdaléna Piskačová a Eliška Říhová, ve hře na hoboj Rostislav Lán a ve hře na fagot Jindřich Macek.

Více